Social

Stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, din bugetul asigurărilor pentru șomaj

A.J.O.F.M. Brăila reamintește angajatorilor faptul că, pot beneficia de un stimulent financiar lunar în valoarea de 250 lei (50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în vigoare), acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă, conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza:

* unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, dupa caz, cu timp parțial;

* unui contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care:

– încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;

– au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de acest stimulent financiar, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din județul Brăila, vor încheia cu A.J.O.F.M. Brăila, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor, o convenție (Anexa nr.1 la H.G.nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților).

Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din b-dul Dorobanților, nr.603-605, parter, biroul nr. 3, sau la tel/fax 0239/611386.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •