Administratie

Probleme cu actele in 700 de dosare de retrocedare a caselor nationalizate din Braila

Probleme cu actele in 700 de dosare de retrocedare a caselor nationalizate din Braila
Probleme cu actele in 700 de dosare de retrocedare a caselor nationalizate din Braila
Probleme cu actele in 700 de dosare de retrocedare a caselor nationalizate din Braila

 Sapte sute de dosare de retrocedare a caselor nationalizate din Braila se afla in diverse stadii de completare a documentelor, ele tot fiind trimise inapoi de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Proprietatilor, dupa cum a informat astazi primarul Aurel Simionescu.

„Exista 700 de dosare nefinalizate pe Legea 10, care se afla in diverse stadii de la completare a documentelor. Au fost trimise la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Proprietatilor si nu au primit ok-ul. In total, au fost peste 2.000 astfel de dosare. Cei care au ramas sunt cei pe Fondul Proprietate sau cei care, din varii motive, au prezentat documente care nu au fost acceptate. Unii dintre ei au avut discutii cu adresele, stiti povestea cu CEC-ul si cu Piata Mare. Sunt, de asemenea, situatii de partaj, de mostenire. Unii care s-au asezat pe diverse locuri, iar acele spatii nu mai exista, s-au construit blocuri, scoli pe ele si terenul a capatat alta forma. Sunt cazuri complicate”, a explicat Simionescu.

Guvernul Romaniei si-a angajat raspunderea, miercuri, 17 aprilie, asupra Proiectului de Lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Potrivit prevederilor constitutionale, opozitia parlamentara poate depune o motiune de cenzura in termen de trei zile de la prezentare.

Proiectul de lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania a fost adoptat recent de Guvern in varianta convenita recent cu reprezentantii Curtii Europene a Drepturilor Omului, informatie confirmata si de premierul Victor Ponta in cadrul mai multor declaratii de presa.

Proiectul in discutie a fost transmis si Parlamentului, iar cele doua camere s-au intalnit in sedinta comuna, in cadrul careia Guvernul si-a asumat raspunderea asupra noii legii a retrocedarilor.

„Guvernul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului, in temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, asupra proiectului de Lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist in Romania”, se arata in scrisoarea Executivului transmisa Parlamentului.

Ce prevede noua lege de restituire a proprietatilor?

Anuntat de guvernanti inca de la inceputul anului, proiectul de lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania a fost lansat in dezbatere publica de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, pe adresa proprie de internet a institutiei la jumatatea lunii martie.

Proiectul de lege, descifrat de avocatnet.ro, are la baza 3 principii:

*restituirea in natura a tuturor imobilelor ce pot fi astfel restituite

*restituirea in numerar a tot ce nu se poate restitui in natura

*impozitarea drepturilor litigioase

Conform documentului, noile dispozitii se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a noilor reguli, precum si cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a legii.

In acelasi timp, de noile prevederi pot beneficia si persoanele care au pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului cereri a caror analiza a fost suspendata in temeiul hotararii pilot anuntata in cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.

Atentie! Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele deja aprobate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile, se va face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu data de 1 ianuarie 2014. Conform proiectului de act normativ, cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

Restituirea in natura a imobilelor

Proiectul de act normativ stabileste inca de la inceput ca imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora in natura. In acest caz, conditia impusa de lege proprietarilor va fi sa pastreze destinatia imobilelor retrocedate timp de 10 de ani. (in varianta initiala a proiectului de lege, publicata anterior intalnirii cu reprezentantii CEDO, obligatia era sa pastreze imobilul timp de 25 de ani, n.red.) Aceasta obligatie se aplica inclusiv terenurilor aferente imobilelor retrocedate.

Pe de alta parte, la propunerea motivata a detinatorilor actuali, Guvernul va stabili, prin hotarare, imobilele pentru care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. Conform documentului citat, pe parcursul celor 10 de ani, plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului retrocedat se va face de catre detinatorii actuali. Mai mult chiar, noul proprietar va beneficia de plata unei chirii lunare, cuantumul acesteia fiind stabilit ulterior prin hotarare a Guvernului.

Important! In situatia in care, in timpul celor 10 de ani, imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public, obligatia mentinerii destinatiei imobilului inceteaza de drept.

Compensarea prin puncte

Pe de alta parte, in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, compensarea prin puncte este singura masura reparatorie in echivalent care se acorda. Aceeasi masura, compensarea prin puncte, se acorda inclusiv titularilor care au instrainat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietatii.

Acest nou sistem de compensare a fost anuntat si de Victor Ponta, care a punctat, totodata, faptul ca este unul dintre principiile pe baza caruia a fost elaborat proiectul de act normativ. „Acolo unde nu se mai poate restitui in natura, pe baza unui sistem de puncte similar cu cel aplicabil in acest moment de catre notari pentru evaluarea imobilelor, practic, se emit toate titlurile, dupa care vom restitui in numerar ceea ce nu se poate restitui in natura”, mentiona Ponta in luna martie.

Important! Un punct are valoarea de 1 leu.

In vederea valorificarii punctelor, in documentul citat se arata ca va fi constituit Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statutului. Fondul se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului, iar ulterior se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare.

Conform proiectului de act normativ, pana la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina proprie de internet lista imobilelor din Fondul national, lista pe care o va transmite apoi Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate. Ulterior, pana la 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national.

In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, este necesara emiterea, de catre Comisia Nationala, a unei decizii de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. Odata data aceasta decizie, punctele acordate pot fi valorificate prin achizitionarea la licitatia publica nationala de imobile din Fondul national, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Proiectul stabileste, totodata, ca in termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul care face dovada ca a participat la cel putin doua licitatii nationale de imobile poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar.

Concret, pentru ca acest lucru sa poata fi posibil, detinatorul trebuie sa solicite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de immobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. Conform dispozitiilor, aceste sume vor fi platite de Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

Proiectul publicat de ANRP contine si un capitol dedicat masurilor privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare. Concret, reglementarile instituite de proiectul de act normativ stabilesc ca institutiile publice au obligatia de a solutiona cererile de retrocedare si de a emite decizii de admitere sau de respingere a acestora dupa cum urmeaza:

In termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat pana la 2500 de cereri;

In termen de 24 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat intre 2500 si 5000 de cereri;

In termen de 36 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat peste 5000 de cereri.

Atentie! Termenele mentionate mai sus curg incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute pentru solutionarea cererilor. De asemenea, in cazul in care institutia emite o decizie, persoana care se considera indreptatita poate ataca aceasta decizie in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Important! Cererile sau actiunile in justitie formulate vor fi scutite de taxa judiciara de timbru.

In ambele cazuri, instanta judecatoreasca se va pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si poate dispune restituirea in natura sau acordarea de masuri reparatorii.

Reguli de impozitare

In proiectul de act normativ se arata ca acordarea punctelor stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau al mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia, precum si realizarea creantelor asupra statului roman de catre persoanele fizice respective prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar nu genereaza venituri impozabile.

Pe de alta parte, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de contribuabilii persoane fizice, persoane juridice si orice alte entitati, altele decat fosti proprietari, mostenitori legali sau testamentari ai acestora, din realizarea creantelor asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar, sunt venituri impozabile.

Creante realizate prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile

„In cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile”, se precizeaza in document.

Conform sursei citate, baza impozabila reprezinta diferenta dintre valoarea punctelor acordate si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei, baza impozabila este valoarea punctelor acordate.

Contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pentru venitul realizat la organul fiscal competent si de a achita impozitul in termen de 15 zile de la data eliberarii procesului verbal de adjudecare.

Creante realizate prin valorificarea punctelor in numerar

De asemenea, in cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor in numerar, in conditiile prezentei legi, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile.

Baza impozabila reprezinta diferenta dintre suma incasata si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei, baza impozabila reprezinta suma incasata. Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri si reprezinta impozit final. Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat in termen de 3 zile lucratoare de la data retinerii.

Termenul initial de lansare in dezbatere publica a noii legi: 30 ianuarie 2013

Un nou proiect de lege in domeniul restituirii proprietatilor a fost anuntat inca din 16 ianuarie, data la care Guvernul a adoptat un memorandum privind urgentarea elaborarii noilor reglementari in domeniul restituirii proprietatilor. In document se fac propuneri pentru incadrarea in termenul acordat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului statului roman pentru solutionarea problemei restituirii proprietatilor.

Mai mult, potrivit calendarului aprobat la acea data de Executiv, Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietatilor treabuia sa elaboreze si sa prezinte proiectul de lege privind reglementarea restituirii proprietatilor pana la data de 30 ianuarie 2013. In plus, fiecare minister trebuia sa transmita Finantelor, tot pana la 30 ianuarie 2013, situatia imobilelor retrocedate, a celor nou construite si, dupa caz, situatia cheltuielilor cu chiriile pentru sedii.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.