Administratie

In atentia ONG-urilor: depuneti proiecte pentru a primi finantare de la CJ

In atentia ONG-urilor: depuneti proiecte pentru a primi finantare de la CJ
In atentia ONG-urilor: depuneti proiecte pentru a primi finantare de la CJ
In atentia ONG-urilor: depuneti proiecte pentru a primi finantare de la CJ

Consiliul Judetean Braila invita asociatiile si fundatiile constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform legii sa depuna proiecte in domeniile cultura, culte si sport, in scopul atribuirii unor contracte cu finantare nerambursabila.

Suma disponibila pentru acest program este de 400.000 lei, finantata din bugetul Consiliului Judetean Braila. Sursa de finantare a contractului este: 90% din fonduri provenite de la bugetul propriu al CJ Braila si 10% din contributia aplicantului. Durata derularii proiectelor este pana la data de 15 noiembrie 2013.

Directorul Directiei Economice din cadrul CJ Braila, Alina Rusu, a declarat ca sunt asteptate cu proiecte ONG-urile care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, precum si conditiile din „Programul pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean – cultura, culte, sport pentru anul 2013” si Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul propriu al judetului Braila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean – cultura, culte, sport pentru anul 2013.

Autoritatea finantatoare este Consiliul Judetean Braila, iar procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultura, culte, sport pe anul 2013 este prevazuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general de Consiliul Judetean Braila.

Domeniile si actiunile pentru care se acorda finantari nerambursabile sunt:

A. Domeniul cultura – arte vizuale si ale spectacolului: realizarea de expozitii, spectacole, recitaluri, manifestari si targuri traditionale de interes judetean, national si international, serbari campenesti, festivaluri folclorice de traditii si obiceiuri (organizate cu titlul de acces gratuit); – organizarea de simpozioane, conferinte si seminarii pe teme culturale de interes judetean cu participare nationala si internationala (cu mentionarea sprijinului financiar al Consiliului Judetean Braila); – editarea de lucrari din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, almanah, revista si alte materiale de promovare ilustrative a judetului Braila si a patrimoniului cultural local in circuitul cultural national (ca de exemplu: ghid cultural al Judetului Braila, album, almanah cultural si alte materiale de promovare pe diverse suporturi, precum – CD, DVD, spatiu virtual); – organizarea de aniversari jubiliare, manifestari culturale si alte activitati specifice de promovarea a vietii culturale a comunitatilor din judetul Braila – arta, dans, formatii, fanfara, ansambluri.

B. Domeniul culte – realizarea de lucrari de reabilitare a unitatilor de cult din patrimonial local, national si universal (refacere pictura, reparare/inlocuire acoperis, schimbare tamplarie, reparare instalatie electrica, termoizolatii, refacere pardoseli, amenajari alei de acces); – achizitionarea de alte dotari destinate desfasurarii activitatii specifice de cult – candelabre, obiecte religioase, carte cu caracter religios; – restaurarea monumentelor istorice si de arhitectura;

C. Domeniul sport – perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de sport prin organizarea de consfatuiri, schimburi de experienta, gale si manifestari sportive; – sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare al fiecaruia la nivel local prin organizarea de tabere/ turnee de pregatire; – Atragerea si incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi copii, elevi si tineri din judetul Braila prin concursuri si intreceri sportive.

Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile poate fi accesata pe pagina www.portal-braila.ro sau se poate procura de la sediul Consiliului Judetean Braila, camera 300, etaj III, persoana de contact Marin Raluca – telefon 0239/619700, int. 213 si Aura Lupu telefon 0239/619700, int. 217. Informatii si clarificari cu privire la documente – Directia strategii, integrare europeana, relatii internationale ofera informatii cu privire la proceduri si transmiterea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de proiect.

Informatii suplimentare se pot obtine de pe pagina web a Consiliului Judetean Braila www.portal-braila.ro Solicitantii vor putea depune propunerile de proiect insotite de documentatia prevazuta in Ghidul solicitantului la Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei, nr. 1, Braila, Registratura generala, pana cel tarziu la data de 9 mai 2013, ora 16:00. Evaluarea si selectia proiectelor in vederea obtinerii finantarii nerambursabile se va face incepand cu data de 10 mai 2013, ora 11:00, de catre Comisia de evaluare constituita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean.

La incheierea procedurii de evaluare si selectionare, pe site-ul Consiliului Judetean Braila www.portal-braila.ro , se va afisa rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate. Anuntul de participare la selectia publica de proiecte, in conformitate cu Legea 350 din 02.12 2005, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr.67 din 05.04.2013.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.