Economie Actualitate Social

Forum cu tema „Marii contribuabili”

Forum cu tema „Marii contribuabili”
Forum cu tema „Marii contribuabili”
Forum cu tema „Marii contribuabili”

 

În perioada 4 – 6 iunie 2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează la Bucureşti, în colaborare cu Organizaţia Intra – Europeană a Administraţiilor Fiscale (I.O.T.A.), forumul cu tema „Marii contribuabili”. Forumul se bucură de participarea a 47 de delegaţi străini din cadrul a 27 de state membre I.O.T.A.

Evenimentul este de natură tehnică şi se adresează exclusiv funcţionarilor din cadrul autorităţilor fiscale membre I.O.T.A. ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul de administrare a marilor contribuabili. Scopul forumului este de a oferi participanţilor posibilitatea de a analiza diverse abordări şi experienţe naţionale referitoare la administrarea marilor contribuabili şi de a realiza schimb de bune practici privind metodele utilizate, soluţiile juridice aplicate şi măsurile folosite pentru îmbunătăţirea conformării voluntare în sectorul marilor contribuabili.

Principalele obiective vizate prin organizarea acestui eveniment sunt: crearea unei reţele internaţionale de experţi care să analizeze aspectele de actualitate referitoare la administrarea marilor contribuabili printr-un schimb direct de informaţii, cunoştinţe specifice şi experienţe naţionale; identificarea şi analiza riscurilor generale şi specifice în domeniul marilor contribuabili, precum şi modalităţile de soluţionare a acestora; îmbunătăţirea cunoştinţelor funcţionarilor publici cu privire la posibilităţile de utilizare a noilor tehnici şi tehnologii în folosul contribuabililor şi administraţiilor fiscale.

Lucrările vor fi deschise de către domnul Ionuţ Mişa, director general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili iar în cadrul forumului vor participa specialişti ai aceleaşi direcţii generale.

Reprezentanţii A.N.A.F. vor prezenta experienţa naţională în domeniu, respectiv modul de organizare a structurii dedicate administrării marilor contribuabili, criteriile de selecție ale marilor contribuabili, rezultatele şi obiectivele aferente activităţiilor de administrare a veniturilor statului şi inspecţie fiscală.

Prin intermediul evenimentului, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va avea o mai bună cunoaştere a celor mai recente abordări şi tehnici legate de administrarea şi controlul marilor contribuabili de la nivelul regiunii europene. Totodată, evenimentul va contribui la consolidarea relaţiilor directe ale Direcţiei Generală de Adminsitrare a Marilor Contribuabili cu structurile omologe din cadrul statelor membre I.O.T.A. În egală măsură, prin organizarea forumului la Bucureşti, A.N.A.F. îşi întăreşte poziţia ca membru în cadrul organizaţiei şi imaginea la nivel internaţional.

IOTA este o organizaţie interguvernamentală non-profit a cărei misiune este de a oferi membrilor săi asistenţă cu privire la aspecte legate de administrarea fiscală, de a promova cooperarea între administraţiile fiscale din regiunea Europei şi de a susţine dezvoltarea acestora în funcţie de necesităţile lor individuale. Rolul important al organizaţiei în contextul fiscal european este evidenţiat de interesul manifestat de statele europene, numărul de membri ai organizaţiei fiind în prezent de 46.

România are calitatea de membru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale, începând cu anul 1998, în baza Legii nr.186/1998. Calitatea de membru al acestei organizaţii internaţionale constituie un câştig de imagine pentru administraţia fiscală românească, contribuind la îmbunătăţirea reprezentării acesteia pe plan internaţional.

 

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •