Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna martie

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna martie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna martie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 27 martie 2017. Obligaţii […]

Citeste mai mult
 Cine si cand trebuie sa depuna declaratie privind impozitul retinut la sursa

Cine si cand trebuie sa depuna declaratie privind impozitul retinut la sursa

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 1.068 din 30 decembrie 2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice. Potrivit […]

Citeste mai mult
 Declararea contractelor încheiate cu străinii care prestează servicii în România

Declararea contractelor încheiate cu străinii care prestează servicii în România

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 854/ 27 octombrie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2.994/ 2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un […]

Citeste mai mult
 Nedepunerea situaţiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea firmelor

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea firmelor

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr.123/2016, termenul legal pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015 a fost 30 mai 2016. Totodată, în situaţia în care firmele nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31 decembrie 2015, acestea trebuie […]

Citeste mai mult
 Cine este obligat la plata impozitului specific

Cine este obligat la plata impozitului specific

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.812 / 14 octombrie 2016 a fost publicată Legea nr.170 / 2016 privind impozitul specific unor activităţi, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017. Actul normativ reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române plătitoare de […]

Citeste mai mult
 Termen de plata pentru impozitul pe venit si CASS din veniturile pe activitatile agricole

Termen de plata pentru impozitul pe venit si CASS din veniturile pe activitatile agricole

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor că până marţi, 25 octombrie 2016, au obligaţia să efectueze plata primei rate de 50% din impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, precum şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente acestor venituri, pentru anul 2016. Contribuabilii care […]

Citeste mai mult
 Procedura de acordare a scutirii de impozit pe venit pentru cercetători

Procedura de acordare a scutirii de impozit pe venit pentru cercetători

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.718/16 septembrie 2016 a fost publicat OMFP nr.2.018/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. Actul normativ aduce clarificări ale prevederilor referitoare la scutirea de impozitul pe venit aplicată cercetătorilor, reglementate de […]

Citeste mai mult
 Termenul pentru platile anticipate la impozitul pe venit este 26 septembrie

Termenul pentru platile anticipate la impozitul pe venit este 26 septembrie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează  contribuabilii – persoane fizice că, în conformitate cu prevederile art. 74, ale art. 151 şi ale art. 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale […]

Citeste mai mult
 Criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că noile prevederi legale privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA se regăsesc în Anexa nr.2 la OPANAF nr.2.393/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.629/17.08.2016. Aceste criterii sunt aplicabile următorilor contribuabili: – societăţilor comeciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, care […]

Citeste mai mult
 Majorare a plafonului de incasari in numerar pentru organizatorii de evenimente

Majorare a plafonului de incasari in numerar pentru organizatorii de evenimente

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii  cu privire la faptul ca s-a aprobat Procedura de majorare a plafonului de încasări in numerar pentru organizatorii de evenimente, prin Ordinul M.F.P. nr. 1265, publicat în Monitorul Oficial nr. 603/08.08.2016. În conformitate cu prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr. 70/2015  pentru întărirea disciplinei financiare […]

Citeste mai mult
 Procedura de aprobare a perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Procedura de aprobare a perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr.534/15.07.2016 a fost publicat OPANAF nr.2.037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în […]

Citeste mai mult