Economie

Termenul pentru platile anticipate la impozitul pe venit este 26 septembrie

Termenul pentru platile anticipate la impozitul pe venit este 26 septembrie
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează  contribuabilii – persoane fizice că, în conformitate cu prevederile art. 74, ale art. 151 şi ale art. 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Plăţile anticipate aferente trimestrului III se  efectuează până la data de 26 septembrie 2016.

Contribuabilii obligaţi să efectueze plăţi anticipate:

1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi anume:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • membrii întreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi                 economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii liberale;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

au obligaţia să efectueze, până la termenul de mai sus, plăţile anticipate aferente trimestrului III 2016  pentru:

 • impozitul pe venit;
 • contribuţia de asigurări sociale;
 • contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

2) Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veniturilor din arendarea bunurilor agricole) şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real prevăzute la art. 104 din Codul fiscal precum si din silvicultură si piscicultură

au obligaţia să plătească tranşa aferentă trimestrulului III 2016 pentru:

 • impozitul pe venit;
 • contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

 

Excepţie de la plata la termenul menţionat mai sus fac persoanele fizice pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din:

 • arendarea bunurilor agricole (caz în care reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face la sursă de către utilizatorul terenului – arendaş şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut) ;
 • închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (plăţile anticipate se efectuează în două rate egale, scadente la 25 iulie şi 25 noiembrie);

Excepţie de la plata la termenul menţionat mai sus fac persoanele fizice şi pentru veniturile din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit (plăţile anticipate se efectuează în două rate egale, scadente la 25 octombrie şi 15 decembrie);

 

Plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale se efectuează pe codul numeric personal al contribuabililor – persoane fizice :

– în numerar sau prin intermediul POS-urilor, la trezoreria unităţii fiscale în raza căreia au domiciliul, sau

– prin ordin de plată, în conturile trezoreriei de care aparţine unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.

De asemenea, data de 26 septembrie 2016 reprezintă şi termenul limită la care plătitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din investiţii şi din premii şi jocuri de noroc care se impun prin reţinere la sursă, din alte surse, notarii publici pentru impozitul calculat şi reţinut pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal etc., au obligaţia plăţii impozitului şi, după caz, a contribuţiilor sociale obligatorii, reţinute la sursă în luna precedentă pentru veniturile menţionate.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •