Administratie

Sedinta ordinara a CJ Braila in data 30 august

Sedinta ordinara a CJ Braila in data 30 august
Sedinta ordinara a CJ Braila in data 30 august
Sedinta ordinara a CJ Braila in data 30 august

Miercuri 30 august  2017,  de la ora 10.00, in Sala de sedinta a Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila, situata in Braila str.Piata Uzinei, nr.1, consilierii judeteni se vor reuni pentru sedinta ordinara pe luna august în care vor avea de desbătut 33 de proiecte de hotărâri. 

Ordinea de zi a sedintei CJ din data de 30 august 2017 este urmatoarea:

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al doamnei Serban Gianina si declararea “vacant” a locului detinut
 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Munteanu Dumitru membru al Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 1. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din art.2 al Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Consiliere si Interventie pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat –Linie telefonica de urgenta din cadrul Complexului de servicii pentru protectia in regim de urgenta a copilului, a cuplului mama-copil si a victimelor violentei in familie
 1. Proiect de hotarare privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, de catre domnul Cioran Ionel
 1.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
 1. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii “Lyra – George Cavadia “ Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Braila – taramul pescaresc de altadata” si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita , a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 176 mp, situat in localitatea Unirea, Cvartalul 20, Parcela 977, LOT 1 din domeniul public al comunei Unirea si administrarea Consiliului Local al Comunei Unirea, in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie) – revizia 1 si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reconversie functional subsol din str. Belvedere nr.5, Municipiul Braila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ”Modernizare drum judetean DJ 212 A, Braila-Marasu, km 42+000 – km 59+000”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ”Lucrari de reabilitare DJ 221 B, Braila-Vadeni, km 1+000 – km 7+300”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ”Modernizare drum judetean DJ 203R, DJ 211 – Liscoteanca, km 22+500 – km 24+500, Judetul Braila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ”Modernizare drum judetean DJ 255 A, Cotu Lung – DN 23, km.26+000 – km.30+000, Judetul Braila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ”Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, km 0+000 – km 11+000”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: ” Lucrari reabilitare DJ 211B, Victoria – Mihai Bravu, km.17+550-km.27+550,Judetul Braila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei anuale a Consiliului Judetean Braila la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la finantarea Proiectului “ Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila “ Faza 2 POIM
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare bibliotecă şcolară, localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, judeţul Brăila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Asfaltare şi podeţe acces betonate, strada Biserica Sf. Neculai, localitatea Gemenele”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Silistea, prin Consiliul Local Silistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire sala de festivitati si imprejmuire, sat Muchea, comuna Silistea”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire vestiare şi gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, judeţul Brăila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Zăvoaia, prin Consiliul Local Zăvoaia pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire garaj pentru microbuze şcolare, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Scorţaru Nou, prin Consiliul Local Scorţaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Amenajare teren de sport multifuncţional şcoala Scorţaru Nou, comuna Scorţaru Nou, judeţul Brăila”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Teren multisport cu gazon artificial 42×22 m, în cadrul şcolii gimnaziale „Aurel Horneţ” în sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare dispensar uman Chiscani”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Grădiştea, prin Consiliul Local Grădiştea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire parc în sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Brăila”
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2017
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul II al anului 2017
 1. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor si audientelor – semestrul I, anul 2017
 1. Informare , referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in primul semestru al anului 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Danaila Zaharia-Alexandru pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Nechita Ovidiu  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Chiru Laurentiu Marian  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut  pentru perioada iunie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Enuta Ionel  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vacu Adrian Catalin  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Pascale Alfredo Vasile  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Cirligea Florin Eugen  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Varga Vasile Constantin  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Da’Ros Mario Spiridon  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Sirbu Marian  pentru perioada iulie 2016-iunie 2017
 2. Alte probleme
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •