Administratie

Sedinta ordinara a CJ Braila

Sedinta ordinara a CJ Braila

În ultima zi din una august, consilierii județeni sunt chemați pentru a dezbate 22 de proiecte de hotărâre, printre acestea aflându-se și o rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a programului de investiții publice pe anul 2018. 

Ordinea de zi a ședintei ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 31 august 2018,  ora 09.00, la Sala Mare a Palatului Administrativ, este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru serviciile contra cost prestate de Biblioteca Judetean “Panait Istrati” Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii din cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea  contributiei anuale a Consiliului Judetean Braila la bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2018
 5. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind modificarea punctului B al Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.310/28.12.2017 privind stabilirea salariilor lunare pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 8. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de asociere incheiat intre Consiliul Local Municipal Braila si Consiliul Judetean Braila, in vederea exploatarii “Patinoarului artificial acoperit“ din Municipiul Braila, aprobat prin H.C.J.Braila nr. 67/30.06.2009
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii, apartinand domeniului public al Judetului Braila, concesionat catre Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “ Modernizare drum judetean DJ 203 R, DJ 211 – Liscotenca, km 22+500-km 24+500, judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “ Lucrari reabilitare DJ 211B, Victoria -Mihai Bravu, km 17+550 – km 27+550, judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea santurilor si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf.Nicolae-Florilor si 1 Decembrie – Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila“
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire grup sanitar la Scoala Surdila Greci, judetul Braila“
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si eficientizare partiala a sistemului de iluminat public in comuna Unirea, sat Valea Canepii, sat Unirea, judetul Braila“
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Sistem de supraveghere video pentru localitatea Satuc, comuna Galbenu, judetul Braila“
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Extindere sistem avansat de securitate al comunei Tudor Vladimirescu, judetul Braila“
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul Local Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Gradinita Nr.2 – Biblioteca Comunala si Construire platforme auto Comuna Vadeni, Sat Vadeni, Judetul Braila”
 18.  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare exterioara si schimbare sarpanta la sediul Garda 3 Interventii SMURD”
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Extindere sistem de iluminat public stradal Oras Faurei”
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare retea pietonala zona civica Oras Faurei”
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul II al anului 2018
 22. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila si a programului de investitii publice pe anul 2018
 23. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila,pe primele 6 luni ale anului 2018
 24. Raport financiar al Camerei de Conturi Braila intocmit urmare a auditului financiar al conturilor de executie bugetara pentru anul 2017 la Unitatea Administrativ – Teritoriala Judetul Braila – Decizia nr.12/14.08.2018 al Camerei de Conturi Braila – pentru informare
 25. Alte probleme
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •