Economie Actualitate Social

Se restituie diferenta dintre nivelul standard si cel diferenţiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

Se restituie diferenta dintre nivelul standard si cel diferenţiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
Se restituie diferenta dintre nivelul standard si cel diferenţiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
Se restituie diferenta dintre nivelul standard si cel diferenţiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii asupra faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 512/9 iulie 2014, au fost aprobate condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
Nivelul diferenţiat al accizelor este determinat potrivit prevederilor art.176 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv 47,34 euro/tonă a nivelului standard de accize pentru motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri: transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3.
Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, deţin vehicule eligibile şi nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, nu au fost declaraţi inactivi sau nu au intrat în inactivitate temporară şi nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 15 iulie 2014 şi 31 martie 2019 inclusiv, în limita bugetului anual alocat schemei. Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize prevăzută la art.176 alin.(7) din Codul Fiscal au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize. Înregistrarea presupune depunerea la Autoritatea Rutieră Română (desemnată ca administrator al schemei de ajutor de stat), o singură dată, cu ocazia înregistrării, o serie de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin.
În vederea restituirii accizelor aferente unui trimestru calendaristic, operatorii economici eligibili depun la administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată. În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele  de la staţii de distribuţie, depunerea cererii de restituire de accize este condiţionată şi de utilizarea unui card de gestiune a alimentărilor, iar în cazul celor care alimentează vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, depunerea cererii de restituire de accize este condiţionată de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuţie.
Facem precizarea că restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusă controlului ulterior efectuat potrivit Codului de Procedură Fiscală, prin organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •