Administratie

Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru

Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru
Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru
Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in baza reglementarilor legale, in cazul contestarii timbrului platit, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de timbru fata de cel platit.

Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de timbru, contribuabilul va depune in original si copie la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente: cerere de restituire, model tip aprobat prin H.G. nr. 88/2013; dovada platii timbrului: chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz; documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului. Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile ce raman la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.
Prin organ fiscal competent din subordine A.N.A.F. se intelege: in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – unitatea fiscala teritoriala la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe; in cazul persoanelor fizice – unitatea fiscala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul persoana fizica.
Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 45 de zile de la depunerea documentatiei complete, numai dupa efectuarea compensarii cu eventuale obligatii fiscale restante.
Dupa depunerea documentatiei, contribuabilii care solicita restituirea in numerar vor primi de la organul fiscal competent “instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile”, prevazuta in Anexa nr. 2 din O.M.F.P. nr. 407/2013, urmand a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programati pentru ridicarea sumelor cuvenite.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.