Silviu Mares 19 noiembrie 2012
Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Municipal Braila din data de 22 noiembrie
Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Municipal Braila din data de 22 noiembrie
Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local Municipal Braila din data de 22 noiembrie

Joi, 22 noiembrie, ora 10:00, in sala Companiei de Utilitati Publice „Dunarea”, este programata sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, cu urmatoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Validarea dispozitiei Primarului Municipiului Braila nr.5679/05.11.2012 referitoare la modificarea bugetului local pe anul 2012 prin majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 13.994,00 mii lei.

2) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila  pe anul 2012.

3) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA,  pe anul 2012.

4) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013.

5) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Actualizarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila‚ aplicabile în  anul fiscal  2013.

6) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea preturilor si tarifelor pentru activitatea de întretinere si amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Braila, pe anul 2013.

7) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea pretului total mediu de producere, transport, distribu?ie ?i furnizare a energiei termice furnizate în sistem centralizat si a subventiei acordate de la bugetul local pentru men?inerea valorii pre?ului local de facturare la popula?ie aprobat prin H.C.L.M. Braila    nr. 262/12.10.2012, în perioada 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013.

8) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea pretului mediu local facturat agentilor economici de catre S.C.”CET” – S.A. Braila” pentru serviciile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice.

9) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Braila.

10) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara  ale CENTRULUI SOCIAL DE GAZDUIRE ÎN REGIM DE URGENTA, aflat în subordinea DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA.

11) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Aprobarea prelungirii duratei de dare în administrare a imobilului format din teren si constructii, apartinand domeniului public al Municipiului Braila, situat în Braila, soseaua Ramnicu Sarat nr.115, DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA, în vederea functionarii Centrului Social de Gazduire în Regim de Urgenta.

12) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea H.C.L.M. Braila nr. 48/26.02.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului – Reabilitare si modernizare Parc Monument si a cheltuielilor legate de proiect”, modificata prin H.C.L.M. nr.322/27.09.2010 si H.C.L.M. nr.115/26.04.2012.

13) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea pozitiei nr. 89, Capitolul H – „Terenurile si cladirile Institutiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu” conform proceselor – verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr.5270/7.11.2012, nr. 5269/7.11.2012 si nr.5271/7.11.2012.

14) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Completarea Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, în contracte de vanzare – cumparare, aprobat prin H.C.L.M. nr.267/2007.

15) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Braila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciara”.

16) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 14,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din suprafata totala de 270,00 mp, situat în Braila, str. Eftimie Murgu nr. 143, solicitantei BURTEA STEFANA, teren pe care sunt amplasate constructiile C.1 ?i C.2, proprietatea acesteia.

17) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 65,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din suprafata de 321,00 mp, situat în Braila, str. Sfanta Filofteia nr.39, solicitantilor BUZATU NICU si BUZATU STANA, teren pe care sunt amplasate constructiile C1, C2, C3 si C4, proprietatea acestora.

18) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 164,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, situat în Braila, str. Caramidari nr.108 bis (fosta 108), solicitantilor JANTEA IONEL si JANTEA IONICA, teren pe care sunt amplasate  constructiile C.1 si C.2, proprietatea acestora.

19) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:   Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 100,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din suprafata totala de 200,00 mp, situat în Braila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 54, solicitantilor MAZÎLU GHEORGHE si MAZÎLU ILEANA, teren pe care sunt amplasate  constructiile C1 si C2, proprietatea acestora.

20) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 52,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, situat în Braila, str. Alexandru Vlahu?a nr.1B, solicitantilor MOSESCU VASILE si MOSESCU CORNELIA, în vederea extinderii constructiilor proprietatea acestora, situate în Braila,                str. Alexandru Vlahuta nr. 1A.

21) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 25,50 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din terenul în suprafata totala de 426,00 mp, situat în Braila, str. Marului nr. 9, solicitantilor PLESCAN RADA si PLESCAN SANDU, teren pe care sunt amplasate  constructiile C1, C2 ?i C3, proprietatea acestora.

22) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 166,25 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din terenul în suprafata totala de 311,00 mp, situat în Braila, str. Gratiei nr. 78, lot 2, solicitantei ROSCULET ADRIANA MIHAELA, teren pe care sunt amplasate constructiile, proprietatea acesteia.

23) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Concesionarea prin încredintare directa a terenului în suprafata de 473,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, situat în Braila, str. Oltului       nr. 75, solicitantultui ZAHARIA MARIN, teren pe care sunt amplasate constructiile C1, C2 si C3, proprietatea acestuia.

24) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA ÎN SPATIU COMERCIAL, EXTINDERE TIP WINDFANG, AMENAJARE ACCES, TREPTE SI PODEST, CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU>, situat în Braila, str. Ghioceilor, nr. 10, bl. A49, parter, ap.1, initiat de S.C ANAVET INTERNATIONAL S.R.L.

25) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Acordarea Diplomei onorifice liceelor si colegiilor din Municipiul Braila pentru rezultatele deosebite obtinute la examenul de bacalaureat din anul 2012.

26) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Braila si aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II) aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE” BRAILA.

27) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind:  Alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2012.

28) D i v e r s e

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.