Economie

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna septembrie

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna septembrie
Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna septembrie
Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna septembrie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna septembrie 2016 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 30 septembrie 2016.

 Obligaţii declarative

         15 zile de la data de când nu mai realizează venituri

Formular 604 – Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.  Se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.

Reglementare: art.180, alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.743/2015

30 zile de la data înfiinţării/data eliberării actului legal de funcţionare/data începerii activităţii/data eliberării actului legal de funcţionare/data obţinerii primului venit/data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.

Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015

Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015

Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

Reglementare: art.82,alin.(6); art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015

 7 septembrie 2016

Formular 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Reglementare: art.322 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1.165/2009

12 septembrie 2016

Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015

Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015

Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Reglementare: art.310,alin.(7) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.698/2015     

 26 septembrie 2016

Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau alte termene,pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2016.

Reglementare: OPANAFnr.1.950/2012

Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2016.

Reglementare:art.147,alin.(1)şi alin.(2) din Legea nr.227/2015; OMFP nr.1.045/2012

Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii august 2016.

Reglementare: art.82,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3.622/2015

Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2016.

Reglementare: art.323,alin.(1) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.588/2016      

Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Reglementare: art.324,alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.592/2016

Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.

Reglementare: OPANAF nr.793/2016

Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) – e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A..

Reglementare:  OPANAF nr. 795/2016.

Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.

Reglementare: art.325 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.591/2016

Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare.Se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sitemului T.V.A. la încasare.

Reglementare: OPANAFnr.3.884/2013

Formular 313 – Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

Reglementare: OPANAF nr.5/2010; titlul VII pct.72 alin.(6) din HG nr.1/2016

Formular 318 (se depune în format electronic)- Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art.147^2 alin.(2) din Legea 571/2003. Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

Relementare: art.302 alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3/2010; titlul VII pct.73 alin.(4) din HG nr.1/2016

30 septembrie 2016

Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, aferente perioadei de raportare precedente. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei, conform art.307 alin.(1), (2), (6) si.(7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Reglementare: OPANAFnr.2.328/2016 

 Obligaţii de plată cu termen 26 septembrie 2016

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.

Reglementare : art.72, alin.(3); art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6) din Legea nr.227/2015.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III 2016. Se efectuează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit.

Reglementare : art.151, alin.(2) din Legea nr.227/2015

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2016. Se efectuează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.           

Reglementare : art.121, alin.(4) din Legea nr.227/2015

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de expoatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Se adresează organizatorilor de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurilor  tip slot-machine.

Reglementare : art.14, alin.(2) lit.b) pct.(i), B din OUG nr.77/2009

Plata impozitului pe construcţii, rata a doua. Se efectuează de către: a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare; b) persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Reglementare : art.499 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1.950/2012

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •