Sport

Primarul Dragomir susține că nu mai poate finanța Dacia Unirea Brăila

Primarul Dragomir susține că nu mai poate finanța Dacia Unirea Brăila

Dacia Unirea Brăila, prin Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela, a răspuns afirmațiilor făcute de primarul Marian Dragomir săptămâna trecută, în care acesta susținea că declanșarea procedurii de insolvență la clubul de fotbal brăilean blochează orice finanțare din fondurile publice.

Dragomir a spus săptămâna trecută, într-o conferință de presă, că ”regulamentele de finanțare a echipelor sportive nu permit finanțarea cluburilor în insolvență, deoarece în momentul în care un club este în insolvență sau are popriri, toate sumele respective sunt luate de către executorul judecătoresc sau de cel care asigură insolvența clubului și sunt duse în plata datoriilor din vechi”.

Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela,  în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei Dacia Unirea Brăila, susține că afirmațiile primarului sunt în contradicție cu prevederile legale în materie de insolvență, în vigoare în anul 2018, în speță prevederile art. 123 alin. 1 din Legea 85/2014, care stabilește că ”contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desființare a contractelor în derulare sau de declarare a exigibilității anticipate pe motivul deschiderii procedurii sunt nule”

Avand in vedere prevederile legale sus citate rezulta fara echivoc ca orice contract aflat in derulare, asa cum este si cel de finantare incheiat intre UAT Braila si ACS Dacia Unirea Braila, nu poate fi reziliat pe motivul intrarii in insolventa, deoarece acest lucru este in mod evident contrar legii.

CCI Lazăr Mihaela susține că prin deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei ACS Dacia Unirea Brăila nu presupune niciuna dintre stările de dizolvare/lichidare/faliment, la care face referire HCLM nr. 28/31.01.2018.

Asociatia nu este dizolvata si nici nu este in faliment, scopul procedurii insolventei fiind clar definit de catre legiuitor la art 2 din Legea 85/2014 si anume »… instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia”, se arată în comunicatul administratorului judiciar provizoriu al Dacia Unirea Brăila.

De asemenea, în același comunicat se precizeaă că nici afirmația edilului, conform căreia banii ar fi utilizați pentru plata datoriilor anterioare deschiderii procedurii nu are fundament și nici temei legal, justificând că legiuitorul prevede în mod expres la art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014 ”Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii”.

Astfel, datoriile anterioare datei de deschidere a procedurii generale de insolvență vor fi înscrise în tabelul creditorilor acestea urmând a fi achitate conform Programului de plăți, parte integranta a Planului de reorganizare judiciară ce va fi depus în termenul legal de către debitoare.

Administratorului judiciar provizoriu al Dacia Unirea Brăila susține că finanțarea acordata de către Municipalitate în temeiul contractului de finanțare nr. 14804/05.04.2018 are ca destinație finanțarea activităților sportive ale asociației debitoare, ceea ce presupune că aceste sume vor fi utilizate pentru activitatea curentă a debitoarei, nicidecum pentru plata datoriilor vechi.

Conducerea Dacia Unirea Brăila atrage atenția că o eventuală stopare abuzivă, din punctul lor de vedere, a finanțării ar conduce în mod indubitabil la imposibilitatea de a mai desfășura activitatea pentru care a fost înființată, de a organiza competiții sportive în condiții optime, cu consecința inevitabilă a imposibilității atragerii de fonduri suplimentare, din sponsorizări, publicitate, imagine, etc., care reprezintă sursa achitării datoriilor înscrise la masa credală.

Noi nu mai putem să dăm bani la Dacia Unirea momentan, pentru că ei au situația cu insolvența, iar ei au primit bani pe anul în curs de la Primăria Municipiului Brăila. Au primit mai puțini bani dacât suma aprobată în CLM, pentru că au făcut o solicitare de renunțare la o sumă de bani. Pentru aproximativ 31.000 de lei nu au adus documente justificative în termen. Mai mult, nu au făcut nici dovada utilizării celor 10% din fonduri proprii. Pentru că 90% dă Primăria Municipiului Brăila și 10% trebuie să fie din fonduri proprii, atrase de ei. Nici la aceștia nu au făcut dovada justificării. Documentele le-au adus cu mult peste termenul prevăzut în Regulamentul votat de Consiliul Local. Ei au primit o solicitare de la primărie prin care se menționa faptul că nu au depus documentele justificative ale banilor pe care i-au primit de la Consiliul Local, ceea ce este foarte grav”, a declarat primarul Marian Dragomir, ca răspuns la afirmațiile administratorului judiciar provizoriu al Dacia Unirea Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •