Administratie

Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezastrele naturale

Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezastrele naturale
Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezstrele naturale
Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezstrele naturale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, în anul fiscal 2016, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizotiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Constatarea pagubelor menţionate mai sus şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, ce desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti.

Comisia alcătuită pe plan local este alcătuită dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

Procedura de aplicare a acestor prevederi urmează să fie stabilită prin Ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •