31 martie 2017 – termen limită de declarare a menţiunilor pentru  anumite categorii de contribuabili

31 martie 2017 – termen limită de declarare a menţiunilor pentru anumite categorii de contribuabili

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii – că 31 martie 2017 este termenul de declarare a menţiunilor, prin formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. Această declarație se adresează pentru următoarele categorii de contribuabili : – Persoanele juridice române […]

Citeste mai mult
 În atenţia contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

În atenţia contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România, potrivit legislaţiei în vigoare în România, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel […]

Citeste mai mult
 Obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna ianuarie 2017

Obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna ianuarie 2017

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna ianuarie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 31 ianuarie 2017. Obligaţii […]

Citeste mai mult
 Executarea silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la stat

Executarea silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la stat

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii de stat. Acest ordin se aplică de la data apariţiei în Monitorul […]

Citeste mai mult
 15 decembrie, termen pentru plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole

15 decembrie, termen pentru plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor că până joi, 15 decembrie 2016, au obligaţia să efectueze plata celei de a doua rate de 50% din impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, precum şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente acestor venituri, pentru anul […]

Citeste mai mult
 Înregistrarea fiscală din oficiu efectuată de organul fiscal

Înregistrarea fiscală din oficiu efectuată de organul fiscal

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, În Monitorul Oficial al României nr.850/26 octombrie 2016 a fost publicat OPANAF nr.2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de […]

Citeste mai mult
 Obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile

Obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că a fost publicată OG nr. 22 /24.08.2016 pentru modificarea OUG nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată. Acest act normativ obligă persoanele juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi […]

Citeste mai mult
 Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezastrele naturale

Norma de venit se reduce proportional cu pierderea pricinuita de dezastrele naturale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, în anul fiscal 2016, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, […]

Citeste mai mult
 Obligatii declarative in luna ianuarie

Obligatii declarative in luna ianuarie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos în luna ianuarie 2016 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 25 ianuarie 2016. Informațiile […]

Citeste mai mult
 Valorile tichetelor de masa si a tichetelor de cresa raman neschimbate

Valorile tichetelor de masa si a tichetelor de cresa raman neschimbate

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că prin Ordinele ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2184/2015 şi 2185/2015, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 837 din 10 noiembrie 2015 au fost stabilite valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, respectiv valoarea sumei lunare indexate care […]

Citeste mai mult
 Informatii despre utilizare platformei on-line ”Spatiul Privat Virtual”

Informatii despre utilizare platformei on-line ”Spatiul Privat Virtual”

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte  contribuabililor-persoane fizice că prin intermediul platformei on-line „Spaţiul Privat Virtual”(SPV) pot beneficia de o serie de servicii, fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la ghişeele administraţiilor fiscale. Serviciile de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice prin intermediul platformei on-line „Spaţiul Privat Virtual” sunt: depunerea declaraţiilor fiscale […]

Citeste mai mult