Actualitate

Nivelul incasarilor bugetare in primele doua luni in cadrul DGRFP Galati

Nivelul incasarilor bugetare in primele doua luni in cadrul DGRFP Galati
Avertisment de la ANAF
Nivelul incasarilor bugetare in primele doua luni in cadrul DGRFP Galati

Gradul de realizare a planului de încasări transmis de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice -ANAF a fost realizat în primele doua luni ale anului 2016 de către D.G.R.F.P. Galaţi în proporţie de 100,16%, cu o depăşire nominală a acestui program de 3,05 milioane lei. La nivelul județului Brăila nu este la fel de bună, având cele mai slabe încasări, din punct de vedere procentual față de nivelul programat, dintre județele din regiunea Sud-Est, cu realizări de doar 92.94%. 

Situaţia detaliată se regăsește în tabelul de mai jos:

– mil. lei –

Unitatea fiscală  Gradul de realizare a  programului de încasări cumulat primele două luni ale anului 2016
       Program  Realizat%
AJFP Brăila154,05 143,17   92,94
AJFP Buzău 175,62  190,45  108,44
AJFP Constanţa  502,80         504,50  100,34
AJFP Galaţi   241,15         271,51  112,59
AJFP Vrancea117,08         123,97  105,88
AJFP Tulcea98,40           98,18    99,78
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii      98,37         142,96  145,33
ACTIVITATEA FISCALĂ (TOTAL)1.387,47      1.474,74  106,29
VAMĂ470,83         386,61    82,11
TOTAL  D.G.R.F.P. 1.858,30      1.861,35  100,16

La nivelul celor şase administraţii judeţene ale finanţelor publice împreună cu Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii (constituită la nivelul regiunii începând cu data de 1 februarie 2016) aflate în componenţa D.G.R.F.P. Galaţi, totalul încasărilor bugetare se ridică la valoarea de 1.474,74 milioane lei (106,29% faţă de programul de încasări), în timp ce contribuţia organelor vamale se cifrează la 386,61 milioane lei (82,11% faţă de ţinta stabilită).

Depăşirea programului de încasări alocat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi s-a realizat în condiţiile în care instituţia s-a aflat în plin proces de reaşezare a contribuabililor mijlocii începând cu data de 1 februarie a.c.

Administraţiile de la nivelul judeţului Constanţa, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice şi Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, au avut alocat un procent de 43,33% din programul stabilit de către ANAF pentru activitatea fiscală de la nivelul Regiunii, iar ponderea încasărilor reprezintă 43,90% din realizările activităţii fiscale.

Unele sincope înregistrate în administrarea Contribuabililor mijlocii au fost ca urmare a migrării contribuabililor de la nivelul vechiului organ fiscal la noua structură constituită, precum şi ca urmare a procesului de reaşezare a funcţionarilor publici odată cu crearea noii structuri (transferuri, testări profesionale, etc.).

În privinţa Activităţii de Inspecţie Fiscală, în primele două luni au fost efectuate un număr de 126 inspecţii fiscale, din care 81 la persoane juridice şi 45 la persoane fizice, urmare cărora au fost constatate sume suplimentare în cuantum de 235.57 mil. lei. De asemenea, au fost aplicate un număr de 44 amenzi contravenţionale în valoare de 65.100 lei.

În cadrul Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în primele două luni ale anului curent s-au efectuat un număr de 712.744 operaţiuni de încasare, din care 322.595 operaţiuni în numerar şi 390.149 operaţiuni prin virament. Operaţiunile efectuate prin trezorerii au fost :

– venituri încasate – 4.085 mil. lei,

– plăţi efectuate     – 5.424 mil. lei.

În cursul lunii ianuarie, în trezoreriile  operative, concomitent cu operaţiunile curente, s-au desfăşurat şi activităţi de închidere a anului financiar 2015.

În luna februarie personalul din cadrul compartimentelor de casierii a fost instruit la sediul MFP de către specialişti din cadrul BNR asupra operaţiunilor specifice, iar întreg personalul a urmat cursuri de aprofundare a cunoştinţelor legate de funcţionalităţile sistemului naţional de raportare For Exe Bug.

În perioada 01.01.2016 – 29.02.2016, activitatea DRV Galaţi şi a birourilor vamale subordonate, în domeniul supravegherii şi controlului vamal, atât pe componenta fiscală cât şi pe cea nefiscală  s-a desfăşurat în sensul programelor de activitate stabilite. Au fost întocmite un număr de 109 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de 361.500 lei. În acelaşi timp au fost reţinute bunuri în vederea confiscării în valoare totală  de 8.082.449 lei. Referitor la contrabanda de ţigări, în această perioadă au fost confiscate un număr  de 134.800 ţigarete, iar 4 autovehicule utilizate în traficul de ţigarete au fost indisponibilizate. În cadrul activităţii de control ulterior, inspectorii vamali din cadrul DRV Galaţi au efectuat 26 acţiuni de control ulterior la sediul agenţilor economici iar la nivelul birourilor vamale s-a realizat activitatea de reverificare a declaraţiilor vamale depuse în procedură normală sau simplificată de vămuire şi s-au reverificat un număr de 1.560 declaraţii vamale. Sumele constatate suplimentar (diferenţe de drepturi vamale şi alte taxe) prin titluri de creanţă emise în primele două luni ale anului 2016 la nivelul întregii structuri a DRV Galaţi  sunt de 1.785.146 lei. În domeniul nefiscal al protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, birourile vamale Constanţa şi Constanţa Sud au reţinut mărfuri pentru efectuarea verificărilor legale, întocmind 39 adeverinţe de reţinere bunuri cu o valoare estimată de 1.793.179 euro.

Per total, veniturile bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi în primele două luni ale anului 2016,  au însumat 1.861,35 milioane lei, ceea ce reprezintă încasări mai mari faţă de perioada similară a anului 2015 cu 87,28 milioane lei (104,91%).

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •