Administratie

Nedeductibilitatea fiscala a T.V.A. pentru proiecte finantate din instrumente structurale

Nedeductibilitatea fiscala a T.V.A. pentru proiecte finantate din instrumente structurale
Nedeductibilitatea fiscala a T.V.A. pentru proiecte finantate din instrumente structurale
Nedeductibilitatea fiscala a T.V.A. pentru proiecte finantate din instrumente structurale

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii beneficiari ai proiectelor finantate prin programe operationale ca, in vederea rambursarii cheltuielilor eligibile cu T.V.A. nedeductibila, declaratia pe propria raspundere privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare trebuie certificata de organul fiscal competent din subordinea A.N.A.F.

In vederea rambursarii cheltuielilor eligibile reprezentand T.V.A. nedeductibila, beneficiarii proiectelor finantate prin programe operationale au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordine A.N.A.F., in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii acesteia de catre beneficiar.
Organul fiscal competent din subordine A.N.A.F. este organul fiscal in a carui evidenta fiscala solicitantul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare este obligatorie in cazul persoanelor care solicita autoritatii de management a programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta, rambursarea cheltuielilor eligibile reprezentand T.V.A. nedeductibila, efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale si se aplica proiectelor finantate din instrumente structurale depuse dupa data de 1 ianuarie 2012.
Important! Incepand cu data de 14 aprilie 2013, prevederile legale referitoare la certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A. se aplica si pentru proiectele de grant/strategice finantate din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” aflate in derulare la 10 august 2012, cat si pentru cele depuse dupa aceasta data.

Depunerea declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A.

Pentru certificarea declaratiei pe propria raspundere privind nedeductibilitatea T.V.A., solicitantul depune la organul fiscal competent, inainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management, Declaratia privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare.
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau care poate fi descarcat de pe portalul A.N.A.F.
Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, pe suport electronic insotit de formularul editat de persoana impozabila, semnat si stampilat in 3 exemplare, din care, dupa certificare, un exemplar se depune la autoritatea de management si un exemplar ramane la solicitant.

Certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A.

In vederea certificarii declaratiei, organul fiscal competent va verifica in Registrul contribuabililor, daca solicitantul are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de T.V.A. potrivit art. 153 din Codul Fiscal, in perioada in care au fost efectuate toate achizitiile ale caror facturi sunt inscrise in declaratie. In cazul in care, solicitantul nu are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal in intreaga perioada la care se refera facturile inscrise in declaratie, organul fiscal emite, de indata, Certificatul privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, pentru toate facturile inscrise in declaratie.
In situatia in care, unele facturi inscrise in declaratie au fost emise in perioade in care solicitantul a avut calitatea de persoana inregistrata in scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal, organul fiscal transmite declaratia organului de inspectie fiscala competent. In urma constatarilor ca urmare a cercetarii la fata locului inscrise intr-un proces verbal, organul de inspectie fiscala emite certificatul privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare. in certificat se inscriu numai facturile pentru care taxa este nedeductibila, potrivit legii, sau nu se inscrie nicio factura pentru situatia in care taxa aferenta tuturor facturilor este deductibila.

Important!
Organul fiscal nu raspunde de realitatea si eligibilitatea T.V.A. aferenta operatiunilor din facturile inscrise in Certificatul privind nedeductibilitatea T.V.A. aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare.
Baza legala: art. 11 indice 1 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517/2007; O.M.F.P. nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33/16.01.2012; O.M.F.P. nr. 426/2013 privind completarea O.M.F.P. nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 203/10.04.2013.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.