Administratie

Marti are loc prima sedinta a CJ Braila din anul 2017

Marti are loc prima sedinta a CJ Braila din anul 2017
Marti are loc prima sedinta a CJ Braila din anul 2017
Marti are loc prima sedinta a CJ Braila din anul 2017

Marți, 31 ianuarie 2017, de la ora 9.00, la sala de ședințe a CUP Dunărea Brăila, se va desfășura prima ședință ordinară a Consiliului Județean Brăila din anul 2017. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila este următoarea: 

1.   Proiect de hotarare privind incetarea raportului de serviciu al d-nei Damian Livia, director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, urmare incetarii detasarii potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor  Interne nr.II /11018/15.12.2016

2.   Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, de catre dl. Cioran Ionel

3. Proiect de hotarare privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A. Braila

4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Braila, structura parteneriala consultativa, fara personalitate juridica, în sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Braila

5. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila, precum si a membrilor supleanti in cadrul Consiliului de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”

6.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.173/2016 privind validarea componentei nominale a Autoritatii de Ordine Publica Braila

7.  Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Braila

8.   Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila

9.   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila

10. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului “Niciodata singur” de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila finantat prin Programul de Interes National in domeniul protectiei  si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati “Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate

11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalul Judetean de Urgenta Braila corp D (fost spital de Obstretica si Ginecologie Braila), pana la data de 29.12.2017

12.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalul Judetean de Urgenta Braila corp D (fost spital de Obstretica si Ginecologie Braila), pana la data de 29.12.2017

13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si intretinere Casa Memoriala “D.P.Perpessicius” – str. Cetatii, nr.70, Braila

14. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita, pana la data de 19.12.2017, a unui spatiu in suprafata de 45 mp, din incinta imobilului Muzeul Brailei-Sectia istorie si arheologie, situat in municipiul Braila, judetul Braila, piata Traian nr.3, transmis in administrarea Muzeului Brailei “Carol I”, Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Romanii de Pretutindeni

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2017-2018

16.  Proiect de hotarare privind acordarea drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la rechizite scolare, la imbracaminte si incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala din judetul Braila, pentru anul 2017

17. Raport (Informare) privind situatia instalarii unui aparat de aer conditionat la Sala Polivalenta”Danubius” Braila, intocmit la solicitarea domnului consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru

18. Alte probleme

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •