Administratie

Mai sunt doar zece zile pentru depunerea formularului 205

Mai sunt doar zece zile pentru depunerea formularului 205
  Mai sunt doar zece zile pentru depunerea formularului 205
28 este termenul limita de depunere a formularului

Directia Generala a Finantelor Publice Braila reaminteste ca joi, 28 februarie 2013, este termen limita pentru depunerea formularului 205. Formularul se completeaza si se depune de: platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, etc.

Formularul se completeaza si se depune de: platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform Titlului III din Codul Fiscal, intermediarii, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare In cazul societatilor Inchise si de platitorii de venituri din salarii. In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la Sectiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completeaza un singur formular.
Pentru fiecare tip de venit platit, prevazut la Sectiunea III „Date privind natura veniturilor”, se genereaza in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.
In cazul veniturilor din salarii, se genereaza tabelul prevazut la Sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri platite, se genereaza cate un tabel prevazut la Sectiunea IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, inscriindu-se datele corespunzatoare tipului de venit platit.
Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de catre unitatile fiscale.
Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent, in format electronic (format pdf., cu fisier xml atasat), pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat conform legii.
Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse In Sectiunea IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” si Sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular. Formatul hartie se listeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, Impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul xml atasat si copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Formularul 205 se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt Inregistrati in evidenta fiscala

Declaratia rectificativa se Intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat In declaratia initiala sau pozitiile care, In mod eronat, nu au fost cuprinse In declaratia initiala. In cazul in care, declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, se va proceda astfel: In tabelul de la Sectiunea IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor Inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la coloanele 4 – 7, se va Inscrie cifra „0” (zero). In tabelul de la Sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor Inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la coloanele 4 – 8, se va Inscrie cifra „0” (zero).
In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitoare de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a Infiintat, pe codul de Inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal In a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul in care sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine este platitor de venituri din salarii, declaratia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din Romania este Inregistrat In evidenta fiscala. Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, declaratia se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii declaratiei.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.