Economie

Incasari mai mari la ANAF in prima luna din 2016

Incasari mai mari la ANAF in prima luna din 2016
Incasari mai mari la ANAF in prima luna din 2016
Incasari mai mari la ANAF in prima luna din 2016

Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în luna ianuarie 2016 a fost de 19.254,7 milioane de lei, cee ce reprezintă un grad de realizare de 114% a programului de încasări conform legilor bugetare pentru anul 2016 (16.858,5 milioane de lei – prin corelare cu încasările efective din operațiuni tip „swap” și taxa clawback) și o depăşire, în indice nominal, cu 16%, adică, în sumă absolută, cu 2.656,5 milioane de lei mai mult decât în luna ianuarie 2015 (16.598,2 milioane de lei).

În ceea ce priveşte ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de ANAF, în luna ianuarie 2016 aceasta a fost de 2,58%, cu 0,22 puncte procentuale peste nivelul realizat în luna ianuarie 2015 (2,36%) .

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

 •  la impozitul pe profit s-au încasat 451,3 milioane de lei, cu 146,1 milioane de lei (48% indice nominal ) mai mult decât în ianuarie 2015 (305,2 milioane de lei), gradul de realizare a programului la acest impozit fiind de 146%. La acest impozit s-au încasat sume suplimentare atât de la agenții economici (+94 milioane de lei), cât și de la băncile comerciale (+52 milioane de lei).
 • La bugetul de stat  s-au încasat  161,1 milioane de lei, cu 2.157,8 milioane de lei (18% indice nominal ) mai mult faţă de luna ianuarie 2015 (12.003,2 milioane de lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 122%, astfel :
 • la impozitul pe venit s-au încasat 244,6 milioane de lei, cu 56,9 milioane de lei (-2% indice nominal) mai puțin decât în ianuarie 2015 (2.301,5 milioane de lei), înregistrandu-se un grad de realizare de 100%.
 •  încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 971,6 milioane de lei, cu 1.012 milioane de lei (20% indice nominal) mai mari decât  încasările din ianuarie 2015 (5.959,6 milioane de lei). Menționăm că încasările lunii ianuarie 2016 reflectă activitatea economică a lunii decembrie, deci pentru compararea  cu veniturile încasate în luna ianuarie 2015 se are în vedere numai reducerea cotei de TVA pentru alimente şi băuturi non-alcoolice, animale şi păsări din specii domestice, seminţe şi ingrediente alimentare, servicii de restaurant şi catering,  de la 24% la 9%. Gradul de realizare a programului de încasari a fost de 120%.
 •  în domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din luna ianuarie 2015 (085,4 milioane de lei),  acestea au fost mai mari cu 29% (în termeni nominali). În sumă absolută, veniturile colectate în luna ianuarie 2016 au fost de 2.680,5 milioane de lei (plus 595,1 milioane de lei). Gradul de realizare a programului a fost de 122%, ca urmare a creșterii încasărilor din accize la produsele din tutun și a celor aferente taxei pe viciu (plus 585,12 milioane de lei);
 • încasările din „alte venituri” au fost mai mari cu 208,8 milioane de lei (15%) față de cele din ianuarie 2015 (realizări ianuarie 2015: 381,9 milioane de lei, respectiv 1.590,7 milioane de lei în ianuarie 2016). Gradul de realizare a programului a fost de 152%.

Încasările mai mari la acest capitol se datorează creșterii, față de anul anterior, a:

~   impozitului pe dividende datorat de persoane  juridice, cu 9,6 milioane de lei;

~   impozitului pe veniturile microintreprinderilor, cu 22,8 milioane de lei ;

~   taxelor pentru jocurile de noroc, cu 19,5 milioane de lei ;

~   impozitului pe veniturile din dobânzi, cu 166,98 milioane de lei ;

~   sumelor provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, cu 171,1 milioane de lei

care se coroborează  cu scăderea încasărilor din :

~   venituri  din  redevențe, cu 54,4 milioane de lei;

~   venituri  din  dividende cuvenite statului, cu 59,8 milioane de lei;

~   sumelor rezultate din emiterea certificatelor verzi, 66,75 milioane de lei;

~ impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a reglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, impozitului pe veniturile din exploatarea resurselor naturale, impozitului pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu 24,8 milioane de lei

 • La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13% indice nominal (785,8 milioane de lei luna ianuarie 2016 faţă de 1.581,0 milioane de lei în luna ianuarie 2015); gradul de realizare a programului de încasări a fost de 101%.
 • La bugetul asigurărilor sociale de stat  se constată  o crestere cu 9%  (145,7 milioane de lei luna ianuarie 2016 faţă de 2.873,3 milioane de lei în luna ianuarie 2015), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 96%.

Facem precizarea că încasările din ianuarie 2016 la acest buget sunt influențate negativ de creșterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii. Datorită creşterii cotei de contribuţie cu 0,5 p.p, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 121,8 milioane de lei mai mare faţă de cea virată în ianuarie 2015, respectiv 317,8 milioane de lei – ianuarie 2015  față de  439,6 milioane de lei – în ianuarie  2016;

 • La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 16% (162,1 milioane de lei ianuarie 2016 faţă de 139,6 milioane de lei în ianuarie 2015)  înregistrându-se un grad de realizare a programului de 102%.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •