Social

Femeile agresate pot cere ordin de protectie. Iata care sunt sfaturile politistilor braileni

Femeile agresate pot cere ordin de protectie. Iata care sunt sfaturile politistilor braileni

Ordinul de protecţieconform Legii nr. 217/2003, republicată, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie. 

Printr-un oardin de protecție se poate dispune, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii: 

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
 • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
 • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;
 • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
 • ca agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială;
 • obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie;
 • efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal, este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima şi este scutită de taxa judiciară de timbru. Judecarea cererii se face de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunere.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •