Administratie

Eliberarea adeverintei pentru inmatricularea autovehiculelor

Eliberarea adeverintei pentru inmatricularea autovehiculelor
Eliberarea adeverintei pentru inmatricularea autovehiculelor
Eliberarea adeverintei pentru inmatricularea autovehiculelor

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175/29.03.2013 a fost publicat Ordinul ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 ?i 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
Prezentam principalele prevederi privind procedura eliberarii adeverintei necesara la inmatricularea autovehiculelor. La solicitarea transcrierii dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pentru care a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului platitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituita valoarea reziduala la scoaterea acesteia din parcul auto national, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care atesta aceasta situatie.
Pentru obtinerea adeverintei, contribuabilul trebuie sa depuna la organul fiscal competent (in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, iar in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica) o cerere, model prevazut in Anexa nr.5 a ordinului, insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, precum si copia documentului de plata, dupa caz.
Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica plata sumei, efectuata de contribuabil in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
Atentie! Daca documentul care atesta plata nu poate fi identificat in evidentele trezoreriei, organul fiscal nu elibereaza adeverinta si instiinteaza contribuabilul in acest sens. Dupa verificarea platii taxei, organul fiscal verifica daca platitorului nu i s-a restituit suma platita ca urmare a: hotararilor definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti; solicitarii diferentelor de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule; restituirii valorii reziduale la scoaterea autovehiculului din parcul auto national.
In urma verificarilor efectuate, daca rezulta ca taxa a fost achitata si nu a fost restituita se elibereaza adeverinta cu care contribuabilul se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din subordinea Institutiei Prefectului, in vederea inmatricularii autovehiculului.

 

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.