Social

Concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante la Centrul de Detentie Tichilesti

Concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante la Centrul de Detentie Tichilesti
Concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante la Centrul de Detentie Tichilesti
Concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante la Centrul de Detentie Tichilesti

Centrul de Detenție Tichilești a dat startul pentru înscrierea candidaților din sursă externă în vederea ocupării a unui număr de 16 posturi vacante pentru bărbați și 4 posturi vacante pentru femei, posturile vacante fiind corespunzătoare funcției de agent în cadrul sectorului operativ. 

Astfel, începând de marți, 22 martie 2016, până la data de 12 aprilie 2016, ora 15.00, inclusiv, cei care doresc să ocupe prin concurs una dintre funcțiile amintite sunt rugați să se prezinte la sediul Centrului de Detenție Tichilești situat în localitatea Tichilești, județul Brăila, strada Mihai Eminescu nr. 1 (înaintea intrării în comuna Tichilești) cu următoarele documente:
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie, respectiv documentele care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 • curriculum vitae – model european (semnat pe fiecare filă și datat);
 • copia livretului militar, acolo unde este cazul;
 • copii ale diplomelor de studii sau adeverințe în original (valabile), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum și copiile foilor matricole;
 • copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, după caz;
 • alte documente necesare la întocmirea dosarului vor fi distribuite și completate cu ocazia prezentării dumneavoastră la unitate.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Centrului de Detenție Tichilești.

Detalii în amănunt privind anunțul de ocupare prin concurs al funcțiilor de agent în sectorul operativ le regăsiți aici: http://anp.gov.ro/documents/10180/7925668/Anunt+agenti+operativ.pdf/6bbf208d-bece-46c3-a2ae-728ef7d8f6e4

Necesitatea ocupării acestor posturi vacante este esențială pentru Centrul de Detenție Tichilești, lipsa acută de personal fiind resimțită din plin de către personalul în activitate, orele suplimentare și concediul restant încă din anul 2015 reprezentând o reală problemă în conformitate cu drepturile prevăzute de Acordul Colectiv privind Raporturile de Serviciu și misiunile operative ce trebuiesc îndeplinite în condiții optime.
Detalii cu privire la susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante la Centrul de Detenţie Tichileşti se pot obține apelând și numărul 0735 644 057.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •