educatie

Concurs national ”Extemporal si la dirigentie”

Concurs national ”Extemporal si la dirigentie”
Concurs national ”Extemporal si la dirigentie”
Concurs national ”Extemporal si la dirigentie”

Luni, 30 ianuarie 2017, de la ora 11, la Colegiul Economic ”Ion Ghica”  Brăila, a avut loc cea de-a doua ediţie a Concursului Naţional cu participare internaţională „Extemporal si la dirigentie”cu tema: „Toleranţa în mediul şcolar – între prejudecăţi şi realitate”.

Acest concurs se înscrie în cadrul  proiectului educational „Extemporal si la dirigentie” iniţiat de către echipa de coordonatori  în urmă cu 6 ani. La concurs s-au înscris elevi şi profesori din 185 de unităţi şcolare din România şi 3 unităţi şcolare din străinătate, respectiv Portugalia, Spania şi Republica Moldova, pe două secţiuni:

 1.     Secţiunea I (dedicată elevilor) –  titlul ”Da, votez pentru toleranţa la diversitate!” –  categorii: desene, colaje; fotografie; filme; flashmob;  prezentări în power-point a activităţilor realizate de elevi în şcoala lor/comunitate. Înscrişi, 357 elevi. La această secţiune numărul premiilor acordate este egal cu 25% din numărul de participanţi pe fiecare categorie.
 2.    Secţiunea a II-a (Simpozion dedicat elevilor de liceu şi/sau cadrelor didactice) – titlul ,,Toleranţa  în mediul şcolar – între prejudecăţi  şi realitate” – lucrări tip eseu. Înscrişi, 155 cadre didactice şi 19 elevi. La această secţiune toţi participanţii primesc diplome de participare.

Lucrările (desen, colaj, fotografie) participante la prima secţiune a concursului au fost expuse în cadrul unei expoziţii. Tot aici au putut fi admirate icoane şi caricaturi realizate de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Brăila.

Responsabili proiect: Director: prof. dr. Doiniţa Zafiu, Director adjunct: prof. Narcisa Leiciu, Prof. Camelia Istrate

Coordonatori proiect: Prof. Simona Gianina Muşat, Prof. Steluţa Claudia Berechet, Prof. Cătălin Fulger Istrate, Prof. psiholog Rita Drâmbei – CJRAE.

Centrată mai mult pe formare de specialişti, uneori şcoala “uită” să formeze oameni. Ori, educaţia înseamnă nu doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major al şcolii, ci şi o formare completă a personalităţii printr-o educaţie civic-morală. În acest sens, un loc important îl ocupă ora de dirigenţie a cărui rol este acela de identificare a aptitudinilor, de cultivare a unui stil de viaţă civilizat în contextul dezvoltării durabile precum şi de stimulare a unui comportament creativ la elevi prin acumularea de cunoştinţe şi prin punerea în contact direct cu problematicile comunităţii din care fac parte.

Concursul,  prin exemplele de bune practici, prin acţiunile de informare şi sensibilizare, oferă şansa elevilor de a-şi manifesta nu doar dragostea faţă de istoria neamului şi tradiţiile comunităţii, ci şi grija faţă de om şi natură  în sensul compasiunii faţă de aproape şi a respectului faţă de  realizările acestuia şi mediu.

Scopul proiectului a fost reconsiderarea managementului educaţional din perspectivele:

– problematicii adolescenţilor şi ale dezvoltării competenţelor de viaţă şi civice ale acestora,

– introducerii/menţinerii unui climat de ordine şi disciplină, în viaţa personală şi a comunităţii aparţinătoare;

– parteneriatului şcoală – comunitate şi a creşterii calităţii învăţământului.

Dintre obiectivele proiectului se numără:

– Abordarea critică a problemelor legate de intoleranţă faţă de diversitatea: etnică, culturală, socială, de gen, convingeri, orientare sexuală, religioasă, etc.;

– Adoptarea iniţiativei individuale şi de grup prin implicarea participanţilor în activităţi de elaborare a unor lucrări pe tematica toleranţei la diversitate;

– Realizarea de activităţi de sensibilizare, în 20 unitati scolare participante timp de 5 luni, cu scopul conștientizării comunităţii cu privire la respectarea demnităţii umane şi a diferenţelor existente între oameni.

Sponsori: Cofetăria CARAMELO BY VERO Brăila şi PANCRONEX Brăila

Parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila;
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila;
 • Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi;
 • Capela Căminelor de persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila;
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila;
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila;
 • Directia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila;
 • Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Brăila;
 • Administraţia Natională a Penitenciarelor Brăila;
 • Casa Corpului Didactic Brăila;
 • Şcoala Populară de Artă “Vespasian Lungu” Brăila;
 • Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila;
 • Centrul Cultural „Anton Pann” Brăila;
 • Comunitatea elenă din Brăila;
 • Asociatia Română AMMA Bilbao, Spania;
 • Scoala Escola Secondaria  PINHEIRO E ROSA, Faro, Portugal;
 • Colegiul Tehnic Feroviar Bălţi, Republica Moldova.
 • 185 unităţi şcolare din ţară
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •