Social

Cincizecimea, marea sarbatoare a crestinatatii

Cincizecimea, marea sarbatoare a crestinatatii

POGORAREA DUHULUI SFANT

Mare este sărbătoarea de astăzi a creștinătății. Ortodocșii de pretutindeni prăznuiesc în a cincizecea zi de la Învierea lui Hristos, Pogorârea Duhului Sfânt, împlinira promisiunii Mântuitorului făcută Apostolilor, înainte de Înălțarea sa la ceruri, aceea de a le trimite Mângâietorul, care de la Tatăl purcede. Aflați în foișorul din Sion, în zi de duminică, în priveghere și rugăciune, ucenicii Mântuitorului sunt cercetați de Domnul și cu un vuiet de sus asupra capetelor lor se pogoară limbi de foc. Imediat după primirea darului, Apostolii încep să vorbească în diferite limbi, fapt care le va permite să se împrăștie în toată lumea și să vestească Evanghelia lui Hristos tuturor neamurilor pământului.

Iată ce spunea, spre luare aminte, cuviosul părinte Ilie Cleopa despre această adâncă taină a venirii Duhului Sfânt:

Prin limbile de foc ale Duhului Sfînt s-au sfinţit cei doisprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume Biserica şi urma să se hirotonească diaconi, preoţi şi episcopi. Prin acest foc dumnezeiesc urmau să se săvîrşească cele şapte Taine ale Bisericii şi să se reverse peste creştini harul mîntuitor al Duhului Sfînt.

Iubiţi credincioşi,

Iată cît de mare este praznicul de astăzi! S-a înălţat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi Duhul Sfânt Mângâietorul, ca să ne sfinţească, să ne călăuzească, şi să lucreze mîntuirea sufletelor noastre. Noi toţi care ne închinăm cu dreaptă credinţă Preasfintei Treimi, ne împărtăşim cu harul Duhului Sfînt prin cele şapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir primim pecetea harului Duhului Sfânt.

Prin spovedanie ne spălăm şi ne dezlegăm de păcatele făcute după botez, tot cu puterea harului dumnezeiesc, care împreună cu Botezul şi Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul mântuitor al Duhului Sfânt. La fel şi ultimele trei Taine şi mai ales Preoţia, ne împărtăşesc în viaţă harul mântuirii, prin care ne curăţim, ne iluminăm şi ne sfinţim în Hristos.

Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul Sfânt care este în noi de la botez, prin păcate.

Nici să alungăm pe Sfântul Duh de la noi prin necredinţă, mîndrie, desfrînare, ucidere şi mai ales prin căderea în cursele sectelor. Am greşit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească Duhul Sfînt. Spovedania şi Sfînta Împărtăşanie ne ajută în viaţă cel mai mult la mântuire. Să nu le amânăm la bătrîneţe, ca să nu murim aşa, că nu ne putem mântui fără dezlegarea păcatelor şi fără Trupul şi Sângele lui Hristos.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •