Economie

Cazuri speciale de executare silita

Cazuri speciale de executare silita
Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice
Informare de la Directia Regionala a Finantelor Publice

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează că, începând cu data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare OPANAF nr.3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii şi efectuarea procedurii de executare silită.

În sensul actului normativ menţionat, prin cazuri speciale de executare silită se înţelege punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în materie de executare, generată de:

 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la oricare alte entităţi;
 • înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul ANAF a măsurilor asiguratorii sau, după caz, de ridicare a acestora;
 • hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părţi dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat;
 • ordinele ministrului finanţelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
 • alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului.

Totodată, personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea acţiunilor de executare silită cazuri speciale, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de executori fiscali coordonatori, de regulă, în următoarele situaţii:

 1. în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 milioane de euro, echivalentul în lei;
 2. în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;
 3. în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
 4. la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor bugetare;
 5. în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •