Administratie

Atentie, se restituie taxa speciala pentru autoturisme

Atentie, se restituie taxa speciala pentru autoturisme
Atentie, se restituie taxa speciala pentru autoturisme

Directia Generala a Finantelor Publice anunta ca se va face restituirea diferentelor intre  taxa  speciala pentru autoturisme si autovehicule. In aceasta categorie sunt incluse: taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbru de mediu.

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 9/2013, H.G. nr. 88/2013, O.M.F.P. nr. 407/2013, in cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitata, este mai mare decat timbrul rezultat din aplicarea prevederilor ordonantei privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligatiei de plata va depune urmatoarele documente:  cerere de restituire (model tip) aprobata prin H.G. nr. 88/2013; documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, in original sau in copie; copia cartii de identitate a vehiculului, cu prezentarea in original a acesteia;  copia certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestuia; in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora sau anul fabricatiei, dupa caz, in copie si in original

In cazul autovehiculelor care  fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei «conform cu originalul». Restituirea sumelor se face de catre organul fiscal competent, in maximum 45 de zile de la depunerea documentatiei complete de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire, numai dupa efectuarea compensarii cu eventualele obligatii fiscale restante, conform art. 117 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Dupa depunerea documentatiei, contribuabilii care solicita restituirea in numerar, vor primi de la organul fiscal competent “Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile”, prevazuta in Anexa nr. 2 din O.M.F.P. nr. 407/2013, urmand a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programati, pentru ridicarea sumelor cuvenite.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.