Social

Angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

Angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru cinci posturi contractuale de execuție vacante. Termenul de depunere al dosarelor este luni, 8 octombrie 2018.

Posturile scoase la concurs sunt de instalator sanitar II la Serviciul Tehnic, două posturi de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Administrativ, fochist şi operator staţie oxigen II la Serviciul Tehnic, electrician de întreţinere la Serviciul Tehnic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de instalator sanitar II la Serviciul Tehnic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila sunt:

 • studii medii sau şcoală profesională;
 • certificat de calificare – instalator instalaţii tehnico sanitare;
 • competente în sudură autogenă electrică;
 • minimum 6 ani vechime în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 26 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Administrativ de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila sunt:

 • şcoală generală;
 • minimum 1 an vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de fochist şi operator staţie oxigen II la Serviciul Tehnic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila sunt:

 • studii medii sau şcoală profesională,
 • certificat de calificare profesională pentru meseria de fochist,
 • autorizaţie I.S.C.I.R. – pentru fochist cazane de medie presiune sau joasă presiune valabilă şi talon,
 • aptitudini de instalator sanitar;
 • minimum 6 ani vechime în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de electrician de întreţinere la Serviciul Tehnic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila sunt:

 • studii medii sau şcoală profesională;
 • certificat de calificare în domeniul instalaţiilor electrice în construcţii civile şi industriale;
 • minimum 9 ani vechime în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 19 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •