Actualitate

Activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul proiectului judeţean „Zilele siguranţei”

Activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul proiectului judeţean „Zilele siguranţei”
Activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul proiectului judeţean „Zilele siguranţei”
Activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul proiectului judeţean „Zilele siguranţei”

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila a derulat în prima decadă  a lunii iunie 2016 activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul proiectului educaţional „Zilele siguranţei” – iniţiat şi sprijinit de  O.M.V. Petrom S.A., în parteneriat cu Liceul Tehnologic „N. Oncescu”, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din localitatea Ianca, Şcoala Gimnazială Plopu, I.S.J. Brăila, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi şi C.P.E.C.A. Brăila.

Scopul acestor activităţi interactive este cel de informare/educare/conştientizare  a grupului ţintă cu privire la riscurile în plan personal, social, juridic la care se poate expune persoana care decide să consume o substanţă psihoactivă, paralel cu identificarea alternativei la consum. La dezbaterile organizate au participat 65 elevi ai claselor V-VII şi 3 cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Plopu, şi 100 elevi ai claselor IX-XI şi 5 cadre didactice din cadrul liceelor „Nicolae Oncescu” şi „Constantin Angelescu” din oraşul Ianca, judeţul Brăila.

Activităţile au fost finalizate cu  lansarea unui concurs de sloganuri cu tematică antidrog, invitându-i pe elevi să creeze ad-hoc mesaje împotriva consumului de droguri. Participanţii s-au antrenat în realizarea de mesaje inedite şi convingătoare, care au evidenţiat câte 3 câştigători pentru fiecare nivel de studiu. Elevii de gimnaziu s-au remarcat cu următoarele sloganuri: „Eşti regele propriului tău corp”, „Lasă-ţi inima să respire!” şi „Protejează-ţi viaţa de orice pericol!” , iar cei de liceu cu mesaje precum: „Viaţa e pe primul loc, Nu alcoolul sau vreun drog!”„Viaţa e ca o ţigară, Nu o arde!”, „Viaţa contează, nu se fumează” .

Aceste demersuri informativ-educative au ca scop întărirea factorilor de protecţie şi diminuarea factorilor de risc în ceea ce priveşte debutul timpuriu în consumul de droguri. Studiile epidemiologice au oferit informaţii suficiente pentru a demonstra că intensitatea şi frecvenţa consumului şi consumului problematic de droguri precum şi dezvoltarea dependenţei, vor fi mai mari cu cât vârsta de debut este mai mică. Obiectivele urmărite s-au centrat pe dezvoltarea de norme sociale contrare consumului de droguri, corectarea percepţiilor eronate sau mitice, mituri de multe ori populare printre grupul ţintă (ex. percepţia în rândul adolescenţilor despre caracterul universal şi normativ al consumului de alcool şi tutun), antrenarea în abilităţi de rezistenţă faţă de presiunile promovării consumului, utilizând metode interactive agreate de elevi.

Considerăm că şi acest demers informativ/formativ va contribui la sporirea gradului de vigilenţă atât de necesar elevilor, pentru a petrcece vacanţa estivală în siguranţă.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •