Social

Voluntariatul, o soluție la violență!

Voluntariatul, o soluție la violență!

ANMRF ,,Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila, reorganizată din octombrie 2016, cu o nouă conducere și cu o echipă de profesioniști cu experiență în derularea de proiete pentru tineri cu finanțare europeană, a dezvoltat și implementat mai multe programe/acțiuni cuprinse în statut.

De la data menționată și până în prezent, în organizație activează 30 de voluntari români, iar din februarie 2018, se derulează Proiectul SEV ,,Voluntariatul, o soluție pentru violență“.

În domeniul Serviciului European de Voluntariat, acreditarea și experiența a început din anul 2009 și continuă acum prin proiectul lansat “Voluntariatul, o soluție la violență!” Programul Erasmus +. Valoarea proiectului este de 27.054 euro.

Din staff-ul proiectului fac parte: Lintas Nicolae – președinte, Oana Cătălina Moldoveanu- manager proiect, Mirela Sârbu – coordonator voluntari, ing. Marius Dincă – mentor integrare prin obiective de învățare, psih. Petrica Dincă – mentor dezvoltare personală și asistent manager, jurist Andreea Flester – trainer și Ramona Burlacu – voluntar, responsabil activități educativ-distractive.

În cadrul Proiectului SEV activează: Akîn Kaan Salyan și Rana Kaya, din Turcia, Organizația de Trimitere MOZAIK, Alexandru Nicolaescu, Victoria Ciumac și, Ion Dudca, din Republica Moldova, Organizația de trimitere ADVIT Europa fără frontiere.

De asemenea, participanți la activități sunt și voluntarii români:

 • Prodan Georgiana Narcisa, coordonator voluntari
 • Mirchievici Miruna-Florentina
 • Alexe Dorin-Constantin
 • Bratu Alexandra
 • Costache Mihaela
 • Butoi Andreea-Cristina
 • Goțea Paul-Liviu
 • Drăghia Bogdan-Cristian
 • Sârbu David-Octavian
 • Puia Otilia-Daniela
 • Alexe Ionela-Angelica
 • Avram Ana-Maria
 • Andrei Alexandru Cristian

Pentru implementarea obiectivelor propuse în Proiect, ANMRF ,,Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila are încheiate protocoale cu: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, Penitenciarul de Minori și Tineri Tichilești, Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati“, ziarul ,,Brăila“ și partenerite cu Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza“ Brăila, Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei“ Brăila, Liceul Teoretic ,,Mihai Sebastian“ Brăila, Colegiu Tehnic ,,Costin D. Nenițescu“ Brăila, Liceul Teoretic ,,George Vâlsan“ – Făurei, Centrul Multifuncțional Lanurile.

Prin activitățile pe care le vor derula în acest proiect se asigură pregătirea tinerilor SEV pentru a face față acțiunilor de voluntariat, având ca principal obiectiv eliminarea discriminărilor, lupta împotriva violenței în școli și înlocuirea consumului de droguri cu o viață sănătoasă.

 

Conform unui studiu la nivel național, realitatea cifrelor privind violența, este: în școală, 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi; 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi; 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

[quote]Este un fenomen ce nu poate fi negat, ce se manifestă acut în școli, iar noi nu avem cum să-i ferim sau să-i protejăm pe copii, dar putem să-i prevenim și să-i pregătim din timp. Cauzele creșterii violenței în școală pot fi: influența din afara mediului școlar, influența mass-mediei, influența negativă venita din familii dezorganizate/ divorț părinți și consumul de substanțe ilegale.Violența, o problemă actuală globală, are impact asupra actului educațional desfășurat chiar și într-un cadru instituționalizat. Luând în considerare amploarea fenomenelor de manifestare și interrelațiile pe care le presupune, putem spune că violența este un fenomen complex cu determinări psihologice, sociale, culturale și chiar economice. Violența școlară este doar una dintre manifestările violenței cotidiene. Dorim să implementăm acest proiect deoarece când vorbim despre violență școlară vorbim despre un fenomen larg ce trebuie evaluat cu ajutorul unor indicatori, iar pentru a preveni actele de violență împreună cu voluntarii SEV, trebuie să descoperim tipurile de violență. Ele pot fi subiective și subtile ce țin de atitudine și afectează climatul școlar, unde sunt incluse comportamentele ostile, umilirea, jignirea, absența la ore, disprețul, sfidarea, refuzul de a participa la activități – practic vorbim de atitudini antișcolare. O altă formă de violență extrem de răspândită în mediul școlar este violența verbală. Fenomenul violenței școlare se întinde pe o scară largă la al cărei final se află de foarte multe ori violența fizică. Violența indiferent de ce natură ar fi, se știe că perturbă grav mediul școlar. 2. Conform datelor din Raportul european privind drogurile 2017, prevalența consumului de droguri ilicite în rândul populației adulte din România a crescut progresiv în perioada 2004-2013, rămânând însă scăzută, comparativ cu alte țări europene. Canabisul este cel mai utilizat drog, cu un consum concentrat în rândul populației de tineri adulți (15-34 ani). În ceea ce privește rata de mortalitate indusă de consumul de droguri în rândul adulților (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) a fost în România, în anul 2015, de 1,6 decese la un milion de locuitori.[/quote], a precizat Lintaș Nicolae,
Președintele A.N.M.R.F ”Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila

ANMRF Louis Pasteur Dej filiala Brăila este o asociație cu personalitate juridică proprie, înființată în baza OUG nr. 26/200 și înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Brăila cu nr. 9/2000. Din anul 2006 are acreditare ca furnizor de servicii sociale (identificarea nevoilor sociale, consiliere socială, psihologică, informarea beneficiarilor cu privire la drepturile lor sociale, activități extracurriculare, activități pentru reinserare profesională. Activitățile acestui departament: facilitarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor din categorii defavorizate cu risc de excludere socială: afectați de abuz sau neglijare familială, consum de alcool sau tutun, victime ale traficului de persoane, din mediul rural, din familii sau comunități sărace, din sistemul de protecție a copilului.

Tot din anul 2006 deruleaza proiecte finanțate la nivel local, național și european, toate conținând atât activități de voluntariat cât și activități de educare non formală a tinerilor participanți.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •