Administratie

Vezi aici ce servicii gratuite ofera AJOFM Braila persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

Vezi aici ce servicii gratuite ofera AJOFM Braila persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
Vezi aici ce servicii gratuite ofera AJOFM Braila persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
Vezi aici ce servicii gratuite ofera AJOFM Braila persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca isi pot creste sansele gasirii unui job accesand gratuit serviciile oferite de Agentia Judeteana de Ocupare a For?ei de Munc? Braila.

AJOFM Braila realizeaza in mod gratuit pentru solicitantii de loc de munca si servicii de:

Informare si consiliere – reprezinta orice informatie sau sfat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupatii, progresul intr-o ocupatie, adaptarea la o ocupatie care se modifica, schimbarea ocupatiei in scopul cresterii sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de munca existente pe piata locala.

Serviciile de informare si consiliere privind cariera se acorda gratuit somerilor si  cuprind: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; dezvoltarea abilitatii si increderii in sine in vederea luarii de decizii privind propria cariera; instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

Aceste servicii pot fi solicitate la Compartimentul de Consiliere, Orientare si Formare Profesionala din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, et.3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian).

Medierea muncii – este activitatea prin care se realizeaz? punerea in leg?tura a angajatorilor cu persoanele in c?utarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Persoanele care doresc un loc de munca, care nu indeplinesc conditiile pentru stabilirea dreptului la indemnizatia de somaj, se vor inregistra in evidenta agentiei, la sediul A.J.O.F.M.Braila (modulele 2 si 3) din municipiul Braila b-dul Dorobantilor, nr.603-605, sau la Punctele de Lucru Faurei cu sediul in orasul Faurei, str. Republicii, nr.36, tel./fax 0239/661749, respectiv Insuratei cu sediul in orasul Insuratei, Sos. Brailei, nr.18, tel./fax 0239/660574, unde vor depune o cerere pentru a fi luate in evidenta in vederea medierii si vor prezenta urmatoarele documente: actul de identitate; actele de studii si de calificare; carnetul de munca, în cazul persoanelor provenite din munca; adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este apta de munca sau are, eventual, restrictii medicale.

In cazul neincadrarii in munca cererea in vederea medierii trebuie reinnoita la 6 luni. O masura activa prin care se realizeaza punerea in legatura directa a angajatorilor cu solicitantii de loc de munca este si Bursa locurilor de munca, actiune organizata de agentie in fiecare an.

Formare profesionala – persoanele in c?utarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.

La aceasta data, persoanele ce se afla in cautarea unui loc de munca, se pot inscrie la urmatoarele cursuri de formare profesionala: operator introducere,validare, prelucrare date (nivel studii: minim liceul); zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (nivel studii: minim 6 clase); patiser (nivel studii: minim 8 clase); macelar (nivel studii: minim 6 clase); confectioner asamblor articole din textile (nivel studii: minim 6 clase).

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor de somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Somerii care doresc sa participe la aceste cursuri pot obtine informatii suplimentare la sediul  A.J.O.F.M. Braila, din b-dul Dorobantilor, nr.603-605 sau la sediul Centrului de Formare Profesionala al agentiei, din str.Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Grupului Scolar Mihail Sebastian), sau la telefon 0239/613034.

Masuri de stimulare acordate persoanelor care solicita loc de munca, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care primesc indemnizatii de somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia, in cazul in care se angajeaza  pentru program normal de lucru, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de urmatoarele masuri de stimulare:

Completarea veniturilor salariale

Completarea veniturilor salariale poate fi solicitata de catre persoanele care primesc indemnizatie de somaj, provenite din munca, in conditiile in care se angajeaza, pentru program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni. Aceasta consta intr-o suma lunara, neimpozabila, reprezentand 30 % din cuantumul indemnizatiei de somaj si se acorda de la data angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care solicitantii erau indreptatiti sa primeasca indemnizatie de somaj, daca solicitarea se inregistreaza in termen de maxim 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii.

Nu beneficiaza de completarea veniturilor salariale persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani.

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Prima de instalare, neimpozabila, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data instalarii

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul.

Prima de incadrare, neimpozabila, egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta,  in vigoare la data acordarii

Se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil.

Aceste prime se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Prime de incadrare pentru absolventi

Primele de incadrare pentru absolventi se acorda incepand din data de 01 ianuarie 2006, potrivit O.U.G. nr. 144/2005 care modifica si completeaza Legea nr.76/2002.

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii.

Nu beneficiaza de drepturile prevazute anterior:

a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;

b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;

c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;

d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;

e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.