Economie

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015
Avertisment de la ANAF
Avertisment de la ANAF

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.81/4.02.2016 a fost publicat OMFP nr.123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, aferente exerciţiului financiar 2015.

Potrivit prevederilor actului normativ menţionat, termenele de depunere a Situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale afrente exerciţiului financiar 2015 sunt:

 • pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 mai 2016;
 • pentru celelalte persoane prevăzute la art.1 alin.(1)-(3) din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 aprilie 2016;
 • pentru sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 mai 2016;
 • pentru alte subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European), 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 mai 2016;
 • pentru persoanele juridice aflate în lichidare, o raportare anuală, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, respectiv 30 martie 2016;

Au obligaţia depunerii de raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar şi entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea au obligaţia de a întocmi raportări contabile anuale la 31.decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare, vor depune o declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 februarie 2016.

Declaraţiile de inactivitate se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Situaţiile financiare anuale se întocmesc cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de către MFP şi poate fi procurat direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul MFP, la adresa www.mfinante.ro

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, se depun în format hârtie şi în format electronic la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensuia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Programul de asistenţă pentru raportările contabile anuale la 31 decembrie este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •