Social

Stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

Stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

AJOFM Braila anunta ca angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 1125 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

AJOFM Braila precizeaza ca nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invaţare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca și angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, Str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •