Social

Stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Angajatorii care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egala cu 1125 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Nu beneficiază de prevederile menționate angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;

b) angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovadă că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni.

Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Formare Profesională al A.J.O.F.M. Brăila, Str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •