Sport

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a stagiarilor și a șomerilor cu vârsta peste 45 ani

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a stagiarilor și a șomerilor cu vârsta peste 45 ani

Angajatorii care încheie un contract de stagiu  în condițiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar, o sumă egală cu 1350 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii care, încadrează în muncă persoane cu vârsta peste 45 ani, și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă în cuantum de 900 lei.

Nu beneficiază de facilităţile mentionate anterior:

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute mai sus;

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute de Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, la art. 80 si la art.85 alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora;

d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute de Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, la art. 80 şi la art.85 alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani.

Din totalul de 6366 șomeri aflați în evidențele A.J.O.F.M. Brăila, la data de 28 februarie 2018, 3167 au fost persoane cu vârsta peste 45 ani (49,75 %).

Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Brăila, b-dul Dorobaților, nr. 603-605, parter, biroul nr. 3, sau la tel/fax 0239/611386, int.115.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •