Economie

Sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncăMinisterul Finanţelor Publice implementează, începând cu luna septembrie 2014, schema de ajutor de stat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 având ca obiectiv sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

În cadrul schemei de ajutor de stat, au fost derulate, până în prezent, 3 sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare. Din analiza derulării acestora și ținând cont de propunerile reprezentanților mediului de afaceri exprimate în cadrul diverselor evenimente publice la care experți din Ministerul Finanțelor Publice au luat parte sau prin intermediul platformei electronice puse la dispoziție pe pagina web a instituției, a rezultat necesitatea revizuirii cadrului legislativ și metodologic specific implementării schemei de ajutor de stat, în sensul clarificării și detalierii anumitor prevederi, cu scopul flexibilizării și optimizării instrumentelor de finanțare. Astfel, se urmărește:

 • lărgirea sferei de eligibilitate a întreprinderilor, prin includerea întreprinderilor înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • clarificarea anumitor definiții și reglementări specifice ce au condus la dificultăți de interpretare a prevederilor în procesul de elaborare a documentațiilor pentru accesarea ajutorului de stat;
 • optimizarea mecanismului de implementare a schemei prin:
 • reducerea intervalului de desfășurare a sesiunii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, cu impact direct asupra micșorării intervalului dintre înregistrarea și soluționarea cererilor, în vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice alocate schemei,
 • reglementarea posibilității de modificare a acordului pentru finanțare emis, la solicitarea întreprinderii beneficiare ca urmare a revizuirii planului de creare a locurilor de muncă,
 • revizuirea documentelor suport ce fac obiectul analizei în cadrul evaluării cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat aprobat, cu scopul asigurării unui portofoliu de proiecte viabile, în vederea atingerii obiectivelor schemei.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, întreprinderile care realizează o investiţie iniţială şi creează, pentru fiecare locație a realizării investiției, cel puțin 10 noi locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare, sub formă de sume nerambursabile, în limita intensității maxim admisibile conform hărţii ajutoarelor regionale pentru România, valabilă în perioada 2014-2020.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile salariale pentru locurile de muncă nou-create, reprezentând salariul brut, în limita salariului mediu brut pe economie, şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2022, bugetul anual alocat fiind de aproximativ 100 de milioane de euro.

Proiectul de act normativ pentru modificarea schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, însoțit de Nota de fundamentare, a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul ministerului, la secțiunea Transparență decizională – Proiecte acte normative.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •