Economie

Serviciul “Spaţiul privat virtual” a fost extins şi la persoane juridice şi la alte entităţi fără personalitate juridică

Serviciul “Spaţiul privat virtual” a fost extins şi la persoane juridice şi la alte entităţi fără personalitate juridică
Precizari de la ANAF
Serviciul “Spaţiul privat virtual” a fost extins şi la persoane juridice şi la alte entităţi fără personalitate juridică

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii – persoane fizice şi juridice precum şi alte entităţi fără personalitate juridică, că începând cu 1 iunie 2017 a fost extins serviciul „Spaţiul privat virtual” şi la persoanele juridice şi la alte entităţi fără personalitate juridică. Astfel, pe lângă persoanele fizice şi contribuabilii persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum şi alte documente, dacă accesează serviciul SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV). De asemenea, la rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV declaraţii fiscale, contractele de cedare a folosinţei bunurilor, precum şi diverse cereri sau sesizări.

În Monitorul Oficial al României nr. 368 din 17 mai 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, care reglementează, în plus faţă de vechiul ordin (OMFP 1154/2014), următoarele :

 • extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” atât la persoanele juridice, cât şi la alte entităţi fără personalitate juridică;
 • regulile prin care persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică pot apela la împuterniciţi pentru accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual”;
 • extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” la toate declaraţiile fiscale ale persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entităţi fără personalitate juridică;
 • facilităţi de transmitere a cererilor contribuabililor/plătitorilor prin reprezentanţii sau împuterniciţii acestora şi implementarea lor în „Spaţiul privat virtual”;
 • extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” prin cuprinderea tuturor deciziilor de impunere atât la persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică;
 • extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” prin cuprinderea în lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic a notificărilor, somaţiilor, popririlor şi titlurilor executorii în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entităţi fără personalitate juridică;
 • extinderea listei documentelor emise de persoanele fizice dar şi pentru persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică, comunicate Ministerului Finanţelor Publice precum şi unităţilor aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice care să cuprindă cereri de eliberare a cazierului fiscal, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale
 • extinderea serviciului „Spaţiul privat virtual” prin cuprinderea în lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic către şi de către persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică a tipurilor de cereri pe care le pot formula, potrivit legii, aceşti contribuabili şi care sunt deja disponibile pentru persoanele fizice.

Pentru înrolarea în SPV, se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate următoarele persoane :

 • Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică
 • Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entităţi fără personalitate juridică
 • Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

În același scop, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent, precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) certificate calificate;

b) Nume şi parolă (NPOTP). In această situaţie, persoanele fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată (https) şi, din motive de securitate și protecție a datelor personale, să își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF și persoana respectivă, așa cum este cerută de aplicația informatică. În cazul în care contribuabilul nu poate face acest lucru este necesară deplasarea la ghișeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.

În vederea înregistrării ca utilizator al Spaţiului privat virtual, persoanele fizice care deţin certificat calificat  precum şi persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică vor completa formularul C800 “Cerere de aderare la SPV pentru posesorii de certificat digital calificat”.

Formularul C800 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii onlineDeclaraţii electronice→Descărcare declaraţii. Tot aici, contribuabilii pot consulta “Ghidul de completare a formularului C800.

Formularul de cerere de aderare la SPV pentru detinatorii de certificate digitale calificate, completat și semnat se depune prin canalul de depunere declaratii, prin portalul e-guvernare.ro, dupa autentificarea cu certificatul digital inregistrat in sistemul informatic al ANAF.

Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite şi sunt disponibile 24 de ore din 24.

Facem menţiunea că accesarea „Spaţiului privat virtual” reprezintă opţiune în sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi în cazul utilizării „Spaţiului privat virtual” nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

Informaţii detaliate se pot obţine de la :

 • structurile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul organelor fiscale;
 • telefonic la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 0314039160;
 • accesând pagina de Internet, site-ul anaf.ro à Spatiul privat virtual.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •