Administratie

Sedinta de indata a CLM, cu 9 proiecte pe ordinea de zi

Sedinta de indata a CLM, cu 9 proiecte pe ordinea de zi

Joi, 26 iulie 2018, de la ora 10.00, la sala 404 a Palatului Administrativ, consilierii municipali au fost convocați pentru o ședință de îndată a Consiliului Local Municipal, care va avea pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâri.

Printre proiectele supuse spre dezbatere sunt și cele care vizează rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli și a bugetului general centralizat al Municipiului Brăila. De asemenea se vor supune aprobării participarea Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectelor de Achizitie de mijloace de transport public – tramvaie și autobuze electrice.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 26 iulie, ora 10.00:

1) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila pe anul 2018.

2) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Braila pe anul 2018.

3) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizarii sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Braila pentru finantarea sectiunii de dezvoltare pe anul 2018”, modificata prin H.C.L.M. nr.343/18.07.2018.

4) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea participarii Municipiului Braila in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cadrul proiectului „Achizitie de mijloace de transport public – tramvaie”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuieli lor legate de proiect, precum si aprobarea acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale.

5) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea participarii Municipiului Braila in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in cadrul proiectului „Achizitie de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si aprobarea acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale.

6) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Acordarea unui mandat special reprezentatului Consiliului Local Municipal Braila in Adunarea Generala a Actionarilor la COMPANIA DE UTILITAJI PUBLICE „DUNAREA” BRAILA S.A.

7) Proiect de hotiirare initiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinita privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Braila pentru schimbarea destinaiiei imobilului situat in Braila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spatiu de locuit in spatiu cu destinatia de unitate de invatamant si transmiterea acestuia in administrarea Scolii Gimnaziale nr. 20 „George Cosbuc”.

8) Proiect de hotiarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor inscrise in Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul G6 – „Spatii verzi, locuri de joaca si parcari”, poziiiile nr.325, nr.333, nr.335, nr.341 , nr.343, nr.344 si nr.347, conform documentatiilor de cadastru.

9) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 371118.07.2018 referitoare la „Inchirierea prin incredintare directa a unor terenuri ce apartin domeniului public al Municipiului Braila, in vederea amplasarii de lazi frigorifice, etalare de produse si terase cu caracter permanent in fata spațiilor comerciale”.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •