Silviu Mares 2 octombrie 2014
Sechestru asigurator pe averea lui Stancu
Sechestru asigurator pe averea lui Stancu
Sechestru asigurator pe averea lui Stancu

În această dimineață procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus ca averea lui Gheorghe Bunea Stancu, președintele suspentat al Consiliului Județean Brăila, să fie pusă sub sechestru asigurător. De asemenea, a fost instituit sechestrul asigurător și asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaţilor Mija Florin, Moisiu Nicolae, Popescu Ionică, Dumitrașcu Jenica, Puia Vasile, Ghenea Georgel, Soare Vasile, SC Tancrad SRL Galați, SC Tancrad Construct SRL Brăila, SC Concivia SA Brăila. În acest fel, se vor lua măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului.
Zi neagră pentru președintele suspendat al Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, precum și pentru alte 15 persoane. Procurorii DNA Galați l-au trimis în judecată pe Bunea Stancu, aflat în stare de arrest la domiciliu, sub acuzația de comitere a 5 infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată  și conflict de interese. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului. Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaţilor Gheorghe Bunea Stancu, Mija Florin, Moisiu Nicolae, Popescu Ionică, Dumitrașcu Jenica, Puia Vasile, Ghenea Georgel, Soare Vasile, SC Tancrad SRL Galați, SC Tancrad Construct SRL Brăila, SC Concivia SA Brăila. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vrancea, instanţă competentă să judece cauza în fond.
Potrivit comunicatului publicat astăzi de conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au mai fost trimise in judecată 15 persoane, printre ele aflându-se vicepreședintele suspendat al CJ Brăila, Florin Mija, si firmele SC Tancrad SRL Galați, SC Tancrad Construct SRL Brăila, SC Concivia SA Brăila.
Tot în comunicatul celor de la DNA mai sunt menționate 15 persoane trimise în judeccată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni:
MIJA FLORIN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată.
MOISIU NICOLAE, şef Serviciu Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, aflat sub control judiciar, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată.
GHENEA GEORGEL, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată.
DUMITRAŞCU JENICA, cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată.
PUIA VASILE, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată.
POPESCU IONICĂ, cercetat în stare de libertate, consilier la Biroul de Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
MOCANU ANTONIU CEZAR, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
BĂDESCU MIRCEA, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
PUŞCĂ IONEL, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
BUZULEAC SEBASTIAN LUCIAN, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
SAVA NICU, cercetat în stare de libertate, economist în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
ROŞIORU LENUŢA, cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
STĂNCIC CRISTIAN CĂTĂLIN, cercetat în stare de libertate, administrator al SC Tancrad SRL Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de: două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul dintre care una în formă continuată și uz de fals.
SOARE VASILE, cercetat în stare de libertate, administrator al SC Concivia SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
ŞTEFAN RODICA, contabil şef în cadrul Primăriei com. Vădeni, jud. Brăila, cercetată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale.
SC TANCRAD SRL Galați, pentru săvârşirea infracţiunilor de: două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată și uz de fals.
SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Sechestru asigurator pe averea lui Stancu
Sechestru asigurator pe averea lui Stancu

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 16.07.2009 – 04.08.2010, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a aprobat și a avizat documentația în procedurile de achiziţii publice organizate de instituția pe care o conduce, finalizate cu încheierea a șase contracte, deşi a cunoscut faptul că firmele care au oferit preţurile cele mai mici (criteriul principal de atribuire), au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a condiţiilor tehnice sau financiare. Aceasta, în scopul vădit de a atribui lucrările respective firmelor agreate şi anume SC TANCRAD SRL Galaţi, SC CONCIVIA SA Brăila şi SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, determinând, prin încălcarea atribuţiilor ce-i reveneau în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi de ordonator principal de credite, privitor la folosirea şi gestionarea eficientă a fondurilor publice, alături de alţi funcţionari din subordinea sa (membrii comisiei de evaluare a ofertelor) producerea unui prejudiciu în valoare totală de 2.924.817,60 lei la bugetul Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale participanţilor descalificaţi în mod discriminatoriu din procedurile de achiziţii publice la care au participat. Contratele respective aveau ca obiect efectuarea unor lucrări de asfaltare drumuri – SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC TANCRAD Construct SRL Brăila, respectiv reamenajare/reabilitare spaţii medicale la unităţile spitaliceşti din subordinea Consiliului Judeţean Brăila – SC CONCIVIA SA Brăila. Documentația aprobată și avizată de președintele Consiliului Judeţean Brăila consta în notele justificative şi referatele de necesitate în procedurile de achiziţii, precum și rapoartele aferente acestor proceduri.
SC CONCIVIA SA Brăila, una dintre beneficiarele contractelor din bani publici atribuite de Consiliul Județean Brăila, este administrată de către inculpatul Soare Vasile. Acţionar majoritar la această firmă este SC BURSAGRIROM SA Brăila, care la rândul său, îl are ca acționar majoritar pe inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, condiţii în care acesta din urmă are o participare indirectă la capitalul SC CONCIVIA SA Brăila şi fiind deci, persoană afiliată la aceasta. În aceste condiții, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu a îndeplinit mai multe acte în cadrul procedurilor şi a luat decizii prin care s-au obţinut în mod direct foloase patrimoniale în valoare totală de 1.313.867,72 lei de către SC CONCIVIA SA Brăila, societate de la care beneficiază în continuare de foloase.
În calitate de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziţii publice aferente contractelor sus menționate, inculpații Mija Florin, Moisiu Nicolae, Ghenea Georgel, Dumitraşcu Jenica, Popescu Ionică, Mocanu Antoniu Cezar, Puşcă Ionel, Bădescu Mircea, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Roşioru Lenuţa, au dispus cu intenţie, descalificarea unor agenţi economici înscrişi la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme şi inacceptabile, încălcând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Aceasta, cu scopul vădit de a fi declarate câştigătoare doar cele trei firme agreate. Inculpatul Soare Vasile, în calitate de administrator al SC CONCIVIA SA Brăila şi Stăncic Cristian Cătălin, în calitate de administrator al SC TANCRAD SRL Galaţi, au determinat funcţionarii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor, să declare ofertele propuse de SC CONCIVIA SA Brăila, respectiv de SC TANCRAD SRL Galaţi, câştigătoare în procedurile de achiziţii publice finalizate cu încheierea contractelor cu Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de preşedintele acestuia, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu. Aceasta, ca urmare a descalificării discriminatorie a societăţilor comerciale înscrise în procedurile achiziţiilor publice anterior menţionate, prin încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică. Inculpatul Soare Vasile a declarat că, pentru rezolvarea problemelor care priveau administrarea, în mod direct, a SC CONCIVIA SA Brăila, acesta se consulta cu inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, fapt care se petrecea încă din anul 2003. Inculpatul Stăncic Cristian Cătălin a depus la Consiliul Judeţean Brăila, la data de 20.10.2009, un certificatul fiscal eliberat de Primăria com. Vădeni, jud. Brăila, prin care se atesta, în mod nereal, că a fost emis pentru SC TANCRAD SRL Galaţi, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor minime de calificare impuse în procedura de achiziţie publică finalizată ulterior cu încheierea unuia dintre contractele care fac obiectul acestui dosar. Certificatul fiscal a întocmit şi a eliberat de inculpata Ştefan Rodica, în cursul lunii septembrie 2009.

Cele şase contracte la atribuirea cărora au fost favorizate cele trei firme agreate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Brăila se referă la :
-„Lucrări de întreţinere curentă, pe timp de iarnă, a drumurilor judeţene, 2009-2010, Lotul II”;
-„Servicii de expertiză tehnică, DALI, PT, DE, CS şi lucrări de reparare şi amenajare imobil situat în Şoseaua Buzăului nr. 3A, Brăila”;
– „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila – SIMS 3508”;
-„Lucrări suplimentare specifice pentru realizarea, amenajarea şi modernizarea spaţiilor medicale din proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila”;
-„Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila – SIMS 3509”;
-„Lucrări suplimentare în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila”.

Modul în care au fost organizate licitaţiile şi în care s-au derulat procedurile de achiziţie publică, în perioada 2009-2011, a condus ca, în prezent, SC TANCRAD SRL Galaţi, SC TANCRAD Construct SRL Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila să deţină monopolul lucrărilor licitate (în sens comun) de Consiliul Judeţean Brăila, fiind practic singurele firme care participă şi câştigă contractele de achiziţie publică pe plan local şi judeţean.
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Comentarii