Economie

S-a schimbat modul de calcul al CASS

S-a schimbat modul de calcul al CASS

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță că s-a modificat modalitatea de calcul a contribuţiei de sănătate în cazul persoanelor fizice.

De aceste modificări sunt afectați cei care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit şi se află în următoarele situaţii:

– persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;

– persoane fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator;

– persoane fizice care desfăşoară activităţi de cercetare dezvoltare şi inovare;

-persoane fizice care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

Normele se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate anterior, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: detaşare, suspendare sau încetare.

ANAF va notifica contribuabilii/plătitorii în cauză, ca urmare a unei analize de risc specifice, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declaraţii rectificative. În caz de neconformare a contribuabililor se va proceda la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Această schimbare are ca bază legală Ordinul nr. 1450/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •