Administratie

Romania nu indeplineste toate criteriile pentru aderarea la zona euro

Romania nu indeplineste toate criteriile pentru aderarea la zona euro
Romania nu indeplineste toate criteriile pentru aderarea la zona euro
Romania nu indeplineste toate criteriile pentru aderarea la zona euro

 

România şi alte şase ţări central şi est-europene nu îndeplinesc toate cele cinci criterii pentru aderarea la zona euro. Situaţia lor va fi reevaluată peste 2 ani, se arată în raportul de convergenţă 2014, prezentat, astăzi, de Comisia Europeană, informează Mediafax. 

Progresele realizate de aceste ţări în direcţia adoptării monedei euro sunt inegale, dar Lituania se distinge de restul grupului, îndeplinind criteriile de convergenţă, potrivit raportului, care evaluează stadiul de pregătire pentru opt state membre ale UE în vederea adoptării monedei unice.

Din cele cinci criterii, România nu îndeplineşte criteriul ratei inflaţiei şi al stabilităţii cursului de schimb. Criterii îndeplinite de România sunt nivelul datoriei şi al deficitului şi ratele dobânzilor pe termen lung şi, parţial, criteriile calitatitve.

Rata medie a inflaţiei în România în cele 12 luni care au precedat luna aprilie 2014 a fost de 2,1%, peste valoarea de referinţă de 1,7% şi este probabil să se menţină peste valoarea de referinţă în perioada următoare.

La capitolul stabilitate a cursului de schimb, CE notează că în cei doi ani de la precedentul raport leul s-a depreciat faţă de euro cu 1,9%. Pe lângă cele cinci criterii de aderare la zona euro, legislaţia românească în domeniul monetar nu este pe deplin compatibilă cu legislaţia UE. Astfel, Articolul 33, alineatul 10, din Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României nu este compatibil cu Articolul 130 din Tratatul de Funcţionare al UE.

Alineatul prevede că „la şedinţele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pot participa ministrul finanţelor publice şi un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, fără drept de vot”.

CE consideră că participarea activă a ministrului finanţelor publice la şedinţele BNR, chiar şi fără drept de vot, oferă posibilitatea Guvernului de a influenţa deciziile importante ale instituţiei. Raportul recomandă amendarea acestei legi, pentru a fi compatibilă cu Tratatul UE.

Comisia Europeană are obiecţii şi în ceea ce priveşte Articolul 3, alineatul 1: „În îndeplinirea atribuţiilor, Banca Naţională a României şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate”. În opinia CE, acest alineat trebuie amendat, astfel încât să fie protejată independenţa instituţională a BNR în faţa instituţiilor naţionale, străine sau din cadrul UE.

În conformitate cu Tratatul UE, la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care doreşte să adere la zona euro, Comisia şi BCE evaluează modul în care statele membre îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea monedei unice.

Condiţiile pentru adoptarea monedei euro constau în patru criterii economice de stabilitate referitoare la situaţia finanţelor publice, stabilitatea preţurilor, stabilitatea cursului de schimb şi convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung care trebuie respectate în mod sustenabil.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •