Administratie

Principalele modificari ale Codului Fiscal privind impozitul pe profit

Principalele modificari ale Codului Fiscal privind impozitul pe profit
Principalele modificari ale Codului Fiscal privind impozitul pe profit
Principalele modificari ale Codului Fiscal privind impozitul pe profit

Direc?ia Generala a Finan?elor Publice judet Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54/23.01.2013 a fost publicata O.G. nr. 8/2013 prin care au fost aduse o serie de modificari si completari Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cele ce urmeaza prezentam principalele modificari privind impozitul pe profit, prevederi ce se aplica de la 1 februarie 2013. S-a introdus obligativitatea contribuabililor platitori de impozit pe profit sa eviden?ieze in registrul de eviden?a fiscala veniturile impozabile realizate din orice sursa, intr-un an fiscal, precum si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, potrivit art. 21.
Pentru activita?ile de cercetare-dezvoltare deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activita?i se acorda, incepand cu 1 februarie 2013, in propor?ie de 50%.Stimulentele fiscale se acorda pentru activita?ile de cercetare-dezvoltare care conduc la ob?inerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, efectuate atat pe teritoriul na?ional, cat si in state membre ale Uniunii Europene sau in statele care apar?in Spa?iului Economic European. Activita?ile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa fie din categoriile activita?ilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea industriala sau comerciala desfasurata de catre contribuabili. Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activita?ile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat. Sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil, inclusiv veniturile reprezentand modificarea valorii juste a activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare financiara.Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor active biologice.
Potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare financiara, activele biologice reprezinta animalele vii (oi, vaci cu lapte, porci, etc.) si plantele (arbusti, vi?a de vie, pomi fructiferi, etc.). Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil:
– cheltuielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora.
-cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu regementarile contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizi?ionate in baza unor contracte cu plata amanata.
– cheltuielile inregistrate in eviden?a contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corup?ie.
Au fost incluse in categoria mijloacelor fixe amortizabile:
– investi?iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de asociere in participa?iune.
– activele biologice, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare financiara. Imobilizarile necorporale cu durata de via?a utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile nu reprezinta active amortizabile din punct de vedere fiscal.
Pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea car?ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna.Prevederile se aplica inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, achizi?ionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite in baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data.
Deducerea pentru impozitele platite catre un alt stat intr-un an fiscal (creditul fiscal) se acorda doar din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.