Politica

Primăriile trebuie să-și inventarieze bunurile din domeniul public, în urma unei inițiative a deputatului PNL Vasile Varga

Primăriile trebuie să-și inventarieze bunurile din domeniul public, în urma unei inițiative a deputatului PNL Vasile Varga

Concesionarea terenurilor ce aparțin domeniului privat al localităților se va putea realiza direct către proprietarii construcțiilor existente pe acestea, toate procedurile de concesionare a bunurilor ce aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ – teritoriale vor face obiectul unor regulamente aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale sau a consiliilor judeţene, care vor putea decide, în baza acestor regulamente locale, inclusiv vânzarea directă a terenurilor concesionate, ce aparţin domeniului privat al localităților, către proprietarii construcţiilor definitive şi autorizate.

Toate aceste prevederi vin ca urmare a modificărilor aduse la Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001, inițiate de deputatul liberal Vasile Varga și aprobate de Parlamentul României.

Deputatul brăilean a mai propus ca toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale să fie inventariate anual, iar primarii și președinții consiliilor județene să prezinte consilierilor, în fiecare an, rapoarte despre cum au fost acestea gestionate. Mai mult, parlamentarii au decis ca, la nivelul fiecărei localități, să se înființeze o comisie specială pentru inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, iar primăriile care nu au un inventar recent al bunurilor din domeniul public au obligația de a îl actualiza în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

[quote]Când am inițiat demersul de modificare a Legii Administrației publice locale, am plecat de la ideea că poți vorbi despre răspunderea primarului, ca autoritate executivă în procesul adoptării hotărârilor de consiliu local, doar dacă ai o lege cu prevederi clare. Era nevoie ca din lege să dispară ambiguitățile, iar multe dintre acestea mi-au fost semnalate de reprezentanții Asociației Municipiilor din România, care se confruntă cu tot felul de situații în procesul de elaborare a documentelor necesare bunei desfășurări a activității unei primării[/quote], a explicat liberalul Vasile Varga.

Noile modificări legislative aduc și o serie de clarificări ale unor  proceduri și circuite ale documentelor necesare în procesul de adoptare de către consiliul local a unor hotărâri. Raportul sau referatul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al unei primării, care însoțesc un proiect de consiliu local, trebuie aprobate de primar, înainte de a fi supuse dezbaterii plenului consiliului local.

În plus, de acum, nu direcțiile, serviciile sau compartimentele din cadrul unei primării sunt răspunzătoare de activitatea de constatare, impunere, încasare, inspecţie fiscală, urmărirea şi executarea silită a veniturilor proprii ale bugetelor locale, ci personalul compartimentelor de specialitate.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •