Administratie Social

Primaria vrea locuinte sociale pentru persoanele defavorizate

Primaria vrea locuinte sociale pentru persoanele defavorizate
Primaria vrea locuinte sociale pentru persoanele defavorizate
Primaria vrea locuinte sociale pentru persoanele defavorizate

 

Municipalitatea vrea să reabiliteze mai multe clădiri, care sunt în stadiu de degradare, pentru a le transforma în locuinţe sociale. Printre imobile se află clădirile de pe Şoseaua Râmnicu Sărat nr.115, Lacu Dulce, strada Anghel Saligny nr. 17 şi strada Ancorei nr. 12. Durata de implementare a proiectelor este de 18 şi 19 luni.

Primarul municipiului, Aurel Simionescu, a trecut în revistă o serie de proiecte ce urmează a fi implementate la Brăila. Acestea fac referire la reabilitarea unor clădiri, care apoi să devină locuinţe sociale pentru comunitatea defavorizată. Obiectivele proiectelor constau în: creşterea rolului social al polului de dezvoltare şi a calităţii infrastructurii sociale la nivelul municipiului Brăila, prin realizarea unor lucrări de renovare şi recompartimentare a clădirii situate pe Şoseaua Râmnicu Sărat nr. 115 şi strada Ancorei nr. 12, în vederea realizării unor locuinţe sociale de calitate; creşterea rolului social al polului de dezvoltare şi a calităţii infrastructurii sociale, prin satisfacerea nevoilor de servicii sociale pentru persoanele defavorizate, ca atribuţie fundamentală a administraţiei locale; reabilitarea clădirii situată în Brăila, Strada Anghel Saligny nr.17, realizându-se amenajarea şi dotarea acestei clădiri cu destinaţie de centru comunitar, precum şi crearea cadrului necesar comunităţii defavorizate de petrecere, într-un mod constructiv, a timpului liber.

Aurel Simionescu, în cadrul unei conferinţe de presă:

Noi am dorit să atingem două ţinte: de a ajuta comunitatea defavorizată şi de a reabilita nişte clădiri din Brăila , unele fiind în apropierea Agenţiei de Dezvoltare Regională, la Zona Liberă. În felul acesta, în Port nu va mai exista o privelişte urâtă, cu rufe pe sârmă, prinsă de copaci sau garduri. Atât clădirea de pe Anghel Saligny, cât şi cea de pe Ancorei am dorit să le introducem într-un program de reabilitare în vederea sprijinirii comunităţii defavorizate. S-au alocat bani la nivel European, naţional pentru proiecte, iar noi am depus 4 proiecte: Căminul Braicar, de pe Şoseaua Râmnicu Sărat, Centrul Multifuncţional din Lacu Dulce, plus clădirele de pe Anghel Saligny şi cea Ancorei. Deşi în proiecte se menţionează că din persoanele care vor beneficia de locuinţe sociale trebuie să existe un procent de 50 % pentru etnia romă, noi vom merge pe ideea de persoană defavorizată. În locuinţele sociale vor fi persoane care îşi pot plăti chiriile, facturile la utilităţi, vor beneficia şi de cursuri de pregătire profesională. Dacă ducem acolo persoane care nu au niciun venit vom crea încă o problemă. Chiar dacă fac parte din comunitatea defavorizată, persoanele trebuie să aibă un venit, nu vor fi persoane de un nivel scăzut.

Într-o situaţie deplorabilă se află şi Căminul Braicar, situat pe Şoseaua Râmnicu Sărat, acolo fiind amenajat un spaţiu pentru persoanele străzii, care sunt găzduite pe timpul iernii. Prin reabilitarea clădirii, municipalitatea ia în discuţie o eventuală recompartimentare a locuinţelor.

Aurel Simionescu, primarul Municipiului Brăila:

Una este să locuiască, pe timp de iarnă oamenii străzii, şi alta este să-şi facă obiceiul să stea acolo. Sunt oameni care nu plătesc nimic pentru că locuiesc în respectivele locuinţe, iar problema este de ani buni, unii stau acolo de 15 ani. Ne gândim la o altă compartimentare a imobilului. Îi vom despărţi pe cei care stau în locuinţele sociale de cei care care au nevoie provizoriu de o casa, cum ar fi pe timpul iernii sau au rămas fără casă şi urmează să demareze procedură pentru a primi o locuinţă. Cei care i-am luat de pe străzi în iarna trecută locuiesac şi acum acolo. Nu este posibil un asemenea lucru.

Investiţii de aproximativ 12 milioane lei noi

Aceste mari proiecte pe care administraţia locală vrea să le deruleze în perioada imediat următoare ating suma de 12 milioane de lei noi. Primul proiect este “Renovarea imobilului situat în Municipiul Brăila Str. Râmnicu Sărat, nr.115, în vederea amenajării unor locuinţe sociale de calitate”, având ca durată de implementare 19 luni şi un cost total al proiectului de 3.652.557,44 lei. Se are în vedere realizarea unui număr de 27 de unităţi locative în regim de închiriere. Principalele categorii de lucrări care urmează să se execute în cadrul proiectului sunt cele de renovare şi recompartimentare a clădirii imobilului în vederea realizării unui număr de 27 de locuinţe sociale de calitate; reabilitare a instalaţiilor la reţeaua exterioară de apă şi canal; reabilitare a împrejmuirii; reabilitare a aleelor de acces, realizării de parcări, realizării lucrărilor de protecţie a mediului, realizării lucrărilor de amenajări exterioare.

Pentru proiectul „Extindere Centru Social Multifuncţional în Lacu Dulce”, durata de implementare este de 18 luni, valoarea totală fiind de 36.771 lei. Se vor efectua lucrări de rezistenţă, infrastructură, rezistenţă suprastructură, închideri şi finisaje, tâmplărie, şarpantă şi învelitoare, alimentare apă, instalaţii de canalizare şi sanitare, instalaţie termică, instalaţie electrică, extindere instalaţie utilizare gaze. Se va amenaja o sală de consiliere şi educare pentru igienă, sănătate şi găsirea unui loc de muncă, aceasta fiind dotată cu echipamente IT (3 laptop-uri, 1 copiator, 1 video– proiector).

O a treia investiţie, de 4.980.540,65 lei, se va face pe strada Anghel Saligny nr. 17, realizându-se Centrul Comunitar „Bunici şi nepoţi”, cu o durată de 19 luni. Se are în vedere asigurarea bazei materiale adecvate pentru derularea unui program şcoală
după şcoală; crearea cadrului necesar comunităţii defavorizate de petrecere, într-un mod constructiv, a timpului liber, dar şi oferirea de servicii de formare profesională, consiliere şi îndrumare pentru igienă, sănătate şi găsirea unui loc de muncă. Se vor executa lucrări de consolidare; lucrări de instalaţii sanitare şi PSI; lucrări de instalaţii electrice; Reţea alimentare cu apă; reţea canalizare; Instalaţii termice, gaze, climatizare.

După reabilitarea şi dotarea imobilului se vor realize activităţi de formare profesională; program şcoală după şcoală; activitate de îndrumare şi consiliere pentru igienă, sănătate şi găsirea unui loc de muncă.
În ceea ce priveşte proiectul “Renovarea imobilului situat în Str. Ancorei nr.12 (P+1), pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate”, acesta are o durată de implementare de 19 luni şi o valoare totală de 3.274.917,60 lei. Se vor efectua lucrări de construcţii şi instalaţii pentru renovarea şi recompartimentarea clădirii imobilului în vederea realizării unui număr de 14 locuinţe sociale de calitate, cu una şi două camere; reabilitare instalaţii reţea exterioară de apă şi canal; branşament gaze presiune redusă şi post reglare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •