Social

Primă de activare de 1000 de lei pentru șomerii neindemnizați la încadrarea în muncă

Primă de activare de 1000 de lei pentru șomerii neindemnizați la încadrarea în muncă

Șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Conform precizărilor oferite de AJOFM Brăila, prima de activare se acordă în două tranşe. O tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, se va acorda la data angajării, iar a doua tranşă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se va acorda după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Persoanele care doresc să se înregistreze în evidenţa AJOFM Brăila în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ş.a., se vor prezenta la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3. Ei trebuie să prezinte următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii şi de calificare;

c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •