Actualitate

Prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor

Prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor
Prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor
Prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor

Desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor din campania agricolă de recoltare a cerealelor presupune, printre altele, o bună organizare şi  desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, precum şi cunoaşterea, aplicarea şi respectarea cu stricteţe a prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

În scopul informării persoanele fizice şi juridice, ce deţin sau folosesc terenuri agricole, precum şi deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, readuce în atenţie următoarele măsuri:

Înaintea începerii recoltării:

– se vor efectua reparaţii şi revizii la   maşinile agricole;

– se vor stabili puncte de alimentare cu carburanţi la cel puţin 100 m de lanuri;

– bazinele şi rezervoarele existente se vor umple cu apă;

– se vor amenaja rampe de acces pentru alimentarea cu apă din surse naturale;

– se va asigura dotarea maşinilor, utilajelor şi punctelor de recoltare în lan cu mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor specifice în domeniu;

– se va realiza un sistem operativ de observare şi anunţare a incendiilor, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

– se va executa instruirea personalului asupra modului de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi de acţiune în caz de incendiu.

În perioada recoltării:

– se va executa protejarea lanurilor faţă de drumuri şi masive păduroase prin fâşii de izolare cu lăţimea de 20 m, respectiv 50 m faţă de calea ferată, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara lor;

– se vor efectua reparaţii şi revizii la   maşinile agricole;

– pregătirea sau încălzirea hranei şi fumatul se vor face în locuri special amenajate, în afara lanurilor, depozitelor de paie şi a punctele de alimentare cu carburanţi;

– dacă cerealele boabe rezultate de la recoltarea, vor fi depozitate provizoriu pe tarlaua de lucru, locul de depozitare va fi amplasat la cel puţin 30 m faţă de porţiunea încă nerecoltată şi izolat de lan şi de mirişte prin fâşie arată de 3-5 m.

După recoltarea cerealelor, paiele rezultate vor fi evacuate în cel mult două zile, iar miriştea se va ara.

Este strict interzis:

– funcţionarea utilajelor şi maşinilor agricole: ce prezintă pierderi de carburanţi din rezervoare sau pierderi de ulei, fără filtre de aer şi fără site de captare a  scânteilor la ţevile de eşapament;

– circulaţia în lanuri sau în apropierea acestora a autovehiculele nepregătite special pentru campania de recoltare a cerealelor;

– fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe  mirişte, în locurile de depozitare a paielor, la punctele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m;

– efectuarea reparaţiilor la utilaje agricole în lanuri sau depozite de cereale (lucrările se vor efectua la o  distanţă de cel puţin 100 m de aceste locuri).

Arderea miriştilor (terenurilor agricole pe care au rămas, după recoltare, părţile inferioare ale tulpinilor de cereale păioase sau ale altor plante cultivate) este interzisă. Excepţia de la această regulă o constituie situaţia în care arderea se impune ca o măsură de carantină fitosanitară dovedită prin documente emise de autoritatea care are competenţă în acest domeniu, respective Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură.

În acest caz, arderea se va executa numai după obţinerea acceptului din partea autorităţii competente pentru protecţia mediului, respectându-se cu stricteţe măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru astfel de activităţi.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •