Actualitate

Poliţiştii se adresează conducătorilor unităţilor comerciale

Poliţiştii se adresează conducătorilor unităţilor comerciale

În cadrul campaniei ”100 d zile de mesaje preventive” inițiată de IPJ Brăila, polițiștii se adresează conducătorilor unităţilor comerciale.

Aceaștia precizează că protejarea unităţilor comerciale, a bunurilor şi valorilor se realizează în conformitate cu:

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 301/2012 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile M.A.I. nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Responsabilii societăţilor comerciale trebuie să ştie următoarele:

 • Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică (conform art.2, alin.(1) din H.G.R. nr.301/2012);
 • Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit Instrucţiunilor M.A.I. nr. 9/ 2013 ( conform art.2, alin.(2) din H.G.R. nr.301/2012);
 • Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (conform art.8, alin.(1) din Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/ 2013).
 • Registrul Naţional poate fi consultat la link-ul: https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private/registre-nationale, fişierul Registrul Naţional al Evaluatorilor.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele: 

 • Neluarea măsurilor prevăzute de lege, de către conducătorii unităţilor comerciale, pentru întocmirea analizei de risc se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei (conform art. 4, alin(1), lit. d, raportat la art. 3, pct. 2 din G.R. nr.301/2012, cu modificările ulterioare);
 • Neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei (conform art. 4, alin(1), lit. b, raportat la art. 3, pct. 1^1 din G.R. nr.301/2012, cu modificările ulterioare).
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •