Administratie Actualitate

Oficiul APDRP Braila se desfiinteaza

Oficiul APDRP Braila se desfiinteaza
Oficiul APDRP Braila se desfiinteaza. Va fi o coordonare la nivel regional
Oficiul APDRP Braila se desfiinteaza. Va fi o coordonare la nivel regional

 

Este vorba de un proces de reorganizare, în urma căruia atribuţiile agenţiei vor fi preluate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, organism nou înfiinţat, cu atribuţii extinse faţă de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a demarat un proces de reorganizare a unor agenţii din subordine, primul organism vizat fiind Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă, agenţia urmează a fi dsfiinţată, concomitent cu înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, care îi va prelua integral atribuţiile. Reorganizarea este motivată prin faptul că în perioada 2014 – 2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Noua Agenţie va avea în componenţă 8 centre regionale pentru finanţarea investiţiilor rurale, fără personalitate juridică, la care vor fi arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare rurală, cu exceptia Centrului Regional pentru Finanţarea Investitiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov, care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti. Centrele regionale, printre care şi Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud-Est Constanţa din care face parte Oficiul APDRP Brăila, urmează a fi conduse de un director general adjunct şi de un director, numiţi prin decizia directorului general, pe bază de examen sau concurs, în condiţiile prevăzute de lege.

Agenţia nou înfiinţată va avea ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi implementarea financiară FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020. Totodată, agenţia va prelua atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi atribuţiile de raportare, recuperare debite, precum şi cea de monitorizare ex-post a Agenţiei pentru Programul SAPARD.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •