Administratie

Obligatii fiscale privind contributiile sociale

Obligatii fiscale privind contributiile sociale
Obligatii fiscale privind contributiile sociale
Obligatii fiscale privind contributiile sociale

Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent, din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.

Platitorii acestor venituri calculeaza si retin urmatoarele contributii: contributia individuala de asigurari sociale (C.A.S. – 10,5%) si contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (C.A.S.S.- 5,5%), daca acestea sunt singurele venituri realizate; numai contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (C.A.S.S.- 5,5%), daca realizeaza venituri din: salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, din pensii, din somaj, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii si au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

Calcul

Baza lunara de calcul este : pentru C.A.S., venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare, care nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut; pentru C.A.S.S. venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare, care nu poate fi mai mic decat un salariu minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Important!

Platitorii de venit nu retin si nu calculeazaC.A.S. si C.A.S.S. beneficiarilor de venit care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie. Persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de agent, indiferent ca sunt obtinute pe cod fiscal sau cod numeric personal, datoreaza contributiile sociale.
Pentru contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala
in conditiile in care acest venit este singurul venit realizat, platitorii de venit calculeaza si retin:
contributia individuala de asigurari sociale (C.A.S. – 10,5%) care se aplica asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara(20%, 25%) si care nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (C.A.S.S.- 5,5%), care se aplica asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara(20%, 25%).
in cazul in care se realizeaza si alte venituri, contribuabilii nu datoreaza cele doua cote de contributii daca obtin venituri din : salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, din pensii, din somaj, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii si au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

De retinut!
Platitorii de venit nu retin si nu calculeaza C.A.S. si C.A.S.S. beneficiarilor de venit care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie. Pentru contribuabilii care obtin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil – microintreprindere – care nu genereaza o persoana juridica sau venituri din asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice romane.
Pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate, platitorii de venit din aceasta categorie calculeaza si retin numai C.A.S.S. – 5,5%
Baza lunara de calcul pentru C.A.S.S. este venitul realizat din asociere.

Alte precizari
In situatia in care, veniturile prezentate mai sus sunt singurele venituri, baza lunara de calcul a C.A.S.S. nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara. Incadrarea in plafoanele minime si maxime se face de catre organul fiscal, dupa incheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale. Platitorii de venit au obligatia depunerii formularului 205 „Declaratie privind impozitul retinut la sursasi castigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit” pana la data de 28.februarie.2013 pentru impozitul si contributiile sociale retinute in anul 2012.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.