Administratie

Obligatiile fiscale ale lunii iunie

Obligatiile fiscale ale lunii iunie
Obligatii fiscal ale lunii iunie
Obligatii fiscal ale lunii iunie

Obligații fiscale pentru luna iunie 2014. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra calendarului obligațiilor fiscale pentru luna iunie 2014. Vedeți mai jos până când se depun declarațiile de menţiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plăți.

Vineri, 6 iunie:

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Declaraţia 092 – contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Luni, 16 iunie:

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Declarația 096 – persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Declaraţie(anexa 31^1) – antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Declaraţie (anexa 31^2) – antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 35) – operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 35) – operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 47) – destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 48.1-48.5) – antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 49) – antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile.

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Declaraţie(anexa nr. 52.1) sau navigaţie Declaraţie (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă – antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţieDeclaraţie (anexa 53.1) sau navigaţie Declaraţie (anexa 53.2) pentru luna precendentă – antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentăDeclaraţie (anexa nr. 55.1) – operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Declaraţie(anexa nr. 57) – antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Miercuri, 25 iunie:

Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I – ăersoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Plătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică
– din premii şi jocuri de noroc
– obţinute de nerezidenţi
– din alte surse

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014 – contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului II – contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i).

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Declarația 100 (format electronic) lunar:
– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. alte termene
– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2, alte termene
– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Declarația 112 pentru luna precedentă – persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. Declaratie 224 – persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Declarația 300 (format electronic) – persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.;  lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Declarația 301(format electronic) – persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Declarația 307 – persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Declarația 311 – persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Declarația 390 VIES – contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Declarația 394 – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1). – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •